Gjennomslag i Hellfjordtunnelen

Vegvesen.no

På vegne av Trøndelag fylkeskommune bygger Statens vegvesen ny tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden. Entreprenør på jobben er arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern og Kruse Smith. Anleggsarbeidet tok til høsten 2017.

– Vi har kommet godt i gang med prosjektet. Tunneldrivinga har gått etter planen, forteller byggeleder Martin Engum i Statens vegvesen.

Video av gjennomslaget og området rundt Hellfjordtunnelen:

Arbeidet er rute

Den nye tunnelen mellom Sumstad og Hellfjorden på fv. 6312 i Roan blir ca. 550 meter lang. Ny tunnel vil redusere dagens strekning med ca. en kilometer og vegstandarden vil heves betraktelig. I tillegg vil tidligere problem med ras og perioder med stengt veg reduseres.

I tillegg til tunnelen innebærer prosjektet å bygge i underkant av en kilometer med veg i dagen. Vegen skal ha en bredde på 7,5 meter. Fartsgrensa blir 80 km/t.

– I tillegg til arbeidet med tunnelen har vi også sprengt mye stein for å bygge ny veg utenfor tunnelen. Vi er i rute til å bli ferdig med prosjektet innen utgangen av 2018, sier Engum.

Arbeid som gjenstår (med tidsplan, alt i 2018)

Bygge portaler på begge sidene av tunnelen (mars-juni)
Etablere vann- og avløpssystem i tunnelen (mars-april)
Bygge ferdig veg med asfalt (april – august)
Montere vann- og frostsikring i tunnelen (mai – juni)
Bygge bankett og betongrekkverk (juni – juli)
Bygge teknisk bygg (juni)
Montere elektroinstallasjoner/skilting (juli – november)
Sikkerhetsgodkjenning av tunnelen (november – desember)

%d bloggere liker dette: