Gikk for å opprette sitt eget forliksråd

Fosna-Folket.no

På grunn av politireformen er Roan og Osen kommuner nødt til å endre på ordningen med felles forliksråd.

Forliksrådene har som oppgave å behandle sivile saker. De avsier aldri dom i saker som de finner for vanskelige eller omfattende, da de sendes videre til en høyere rettsinstans.
Splittet av reformen

Roan har fram til nå hatt felles forliksråd med Osen kommune, hvor Roan har hatt leder Elbjørn Bremnes som eneste medlem.

På grunn av politireformen vil ikke de to kommunene kunne ha dette rådet felles, da sekretariatet for forliksrådet er en representant fra det lokale lensmannskontoret. Roan og Osen tilhører nå hvert sitt lensmannsdistrikt, Osen er underlagt Namdal lensmannsdistrikt og Roan Fosen lensmannsdistrikt.

Tre muligheter

Under siste samling for kommunestyret i Roan, ble det skissert tre alternative løsninger som Roan kunne gå for: At Roan velger eget forliksråd med tre medlemmer, Roan har felles forliksråd med Åfjord kommune og får inn ett medlem i det felles forliksrådet eller at Roan har felles forliksråd med Åfjord kommune uten at det er medlemmer fra Roan kommune.

Som anbefalt

I Roan ble det flertall for å gå for den løsningen som ble anbefalt av rådmannen: Roan oppretter eget forliksråd.

– Det ble flertall for at Elbjørn Bremnes blir leder for rådet. I tillegg ble Kari H. Larsen og Tore Jensen valgt som de to andre medlemmene av rådet, opplyser ordfører Einar Eian (H).

 

%d bloggere liker dette: