Går mot millioner til planlegging av rassikring i to Fosen-kommuner

Fosna-Folket.no

Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag fylkeskommune anbefaler å bruke 8,5 millioner kroner til planlegging av skredsikringstiltak i Åfjord og Roan. 

De aktuelle stedene er rasutsatte Paulen – Ryssdalen på fylkesvei 723 i Åfjord og Berfjorden på fylkesvei 14 i Roan.

I budsjettforslaget til «Handlingsprogram samferdsel 2016-19» er det forslått følgende fordeling av de 8,5 millioner kronene:

Paulen – Ryssdalen (1. plass på Region midt sin rassikringsplan): 2,5 millioner kroner brukes i 2016 og 1 million kroner i 2017.

Berfjorden (5. plass på rassikringsplanen): 3,5 millioner kroner i 2018 og 1,5 millioner kroner i 2019.

– Optimistisk

Rådmannens forslag ble nylig vedtatt i komité for infrastruktur, og 16.- og 17. desember skal forslaget opp i fylkestinget.

– Dette er et viktig steg videre i rassikringsarbeidet. Jeg er veldig optimistisk til at dette kommer til å gå gjennom, sier Karin Bjørkhaug (KrF), leder for komité for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Selv om disse midlene i seg selv ikke vil sørge for rassikre veier, mener komitélederen at dette vil gi gryteklare prosjekter, noe som vil bidra i kampen om statlige midler.

– Staten kommer med årlige bevilgninger, som fordeles mellom riks- og fylkesveier. Vi skal være klare og melde oss på i konkurransen om midlene. Nå skal vi gjøre hjemmeleksa og planlegge tiltakene.

Forskuttering

Fylkeskommunen har tidligere blant annet forskuttert midler til Valslagtunnelen i Snillfjord, som åpnet i januar 2014.

– Om vi kunne få en avtale med staten om forskuttering, vil jeg gå sterkt inn for at vi skal være villige til å forskuttere midler til disse rassikringsprosjektene, sier Bjørkhaug.

%d bloggere liker dette: