Gammelpresten innsettes atter en gang

Fosna-Folket.no

Narve Braut, som blir nypresten for Roan og Osen, vil være et kjent navn for de fleste. For han har også tidligere vært sogneprest i Bjørnør, det i årene 2001 – 2006.

Til Agdenes

De siste årene har soknet blitt betjent av prestevikar Atle Ølstørn. Han sluttet 1. september for å gå over i ny stilling i Agdenes.

– Han har tidligere blitt takket av i Roan, og takkes av i Osen førstkommende søndag i forbindelse med gudstjeneste i Osen kirke, opplyser Fosen-prost Brita Hardeberg.

Egentlig pensjonist

Narve Braut startet opp som sokneprest 1. september. Han er nå egentlig pensjonist som fylte 67 år, og er engasjert for ett år med mulighet til forlengelse.

Braut likte seg godt den perioden han var i Bjørnør, og trives med å være tilbake i Osen og Roan nå. Han har flyttet inn i presteboligen i Roan for andre gang, sier Brita Hardeberg som skal innsette Narve i Roan på gudstjenesten på søndag formiddagen og i Osen på gudstjenesten der samme ettermiddag.

%d bloggere liker dette: