Fylkesutvalget utsatte saken til etter befaring ved Uthaug havn

Fosna-Folket.no

Utsatte behandling av saker om Uthaug havn, ilandføring av masser like ved kampflybasen og fritidsbebyggelse i Roan. Nå venter to befaringsrunder i Fosen.

Mandag skulle fylkesutvalget i Sør-Trøndelag ta stilling til høringsuttalelse i forbindelse med planene for utbygging av Uthaug havn i Ørland. I samme møte skulle fylkespolitikerne også ta stilling til en plan om midlertidig dispensasjon for ilandføring av masser ved eiendommen Skardet, som ligger i knallrød støysone sørvest for Uthaug havn.

Fylkesmannen hadde innstilt på et negativt vedtak vedrørerende ønsket om ilandføring av masser like ved nordenden av rullebanen ved kampflybasen. Likeledes lød innstillingen på at dersom de folkevalgte i Ørland kommune ønsket å gå for alternativ 2 som regulering for Uthaug havn, så ville det føre til innsigelser.

I stedet for at saken ble behandlet og votert over av fylkesutvalget, så ble man enig om behovet for å foreta en befaring før realitetsbehandling.

Farmannsøya i Roan

I samme møte skulle fylkesutvalget etter planen også ta stilling til en høringsuttalelse til forslag til fritidsbebyggelse på Farmannsøya i Roan. Også denne saken ble utsatt i påvente av at utvalgets medlemmer kan foreta en befaring til Roan. Når denne befaringen vil skjer er ikke bestemt.

Det som derimot er bestemt er at fylkesutvalget allerede neste uke skal foreta befaringen til Ørland.

%d bloggere liker dette: