FYLKESUTVALGET I SØR-TRØNDELAG VEDTOK ENSTEMMIG Å JOBBE VIDERE MED SIKTE PÅ BRU OVER BERFJORDEN

Roan.kommune.no

Enstemmig vedtatt i ekstraordinært møte i fylkesutvalget onsdag 5.april.

Fylkesrådmannens innstilling til møtet hadde de samme hovedtrekkene som arbeidsgruppas konklusjon.

Vedtaket

Dette er vedtaket som ble fattet:

Arbeidsgruppas utredning anbefales godkjent.

Videre foreslår fylkesrådmannen at man skal vedta å gå videre med anbefalt løsning med fylling over holmer og bru over Berfjorden. Prosjektet er kostnadsestimert til 178 millioner kroner.

Fylkesrådmannen innstiller på at det snarest utarbeides et skisseprosjekt og at endelig forslag til løsning med finansieringsforslag legges frem for fylkestinget i juni 2017.

En forutsetning for prosjektet, er at det inngås en bindende avtale med Roan kommune om et anleggsbidrag på minimum 30 millioner kroner.

Fylkesrådmannen foreslår videre at de allerede påbegynte rassikringstiltakene på dagens vei i Berfjorden gjennomføres.

Kostnaden stipulert til 7-13 millioner dekkes over fylkets samferdselsfond

Løsningsorientert

Dette vedtaktet var i tråd med fylkesrådmannens innstilling, bortsett fra punkt 6.

– Endringen med punkt 6 skyldes at fylkesutvalget ikke er delegert å foreta låneopptak, og det var midler nok i samferdselsfondet, opplyser Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø til Fosna-Folket.

Hun legger til at hun er glad for at fylkesordføreren etablerte et bredt sammensatt og «hurtigarbeidende» utvalg, og at kommunen har vært løsningsorientert og villig til å bidra også økonomisk.

%d bloggere liker dette: