Fylkesmannen anbefaler én kommune på Fosen

Fosna-Folket.no

Fylkesmannen anbefaler at hele Fosen på sikt bør bli én kommune. På kort sikt mener Fylkesmannen at verken Roan eller Ørland bør stå alene som egne kommuner.

Fylkesmannen avventer imidlertid frem mot nyttår med å komme med sin endelige anbefaling til Fosen. Årsaken til dette, er at det fremdeles pågår uferdige prosesser om sammenslåing mellom Fosen-komunene. Leksvik og Rissa blir én kommune fra 1. januar 2018, men det er stor usikkerhet knyttet til hva som skjer med Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen.

Hovedpunktene i Fylkesmannens tilrådning til Fosen:

  • Hele Fosen bør på sikt bli én kommune.
  • På kort sikt bør ikke Ørland stå alene.
  • På kort sikt bør heller ikke Roan stå alene.
  • Fylkesmannen sier at Osen på sikt ikke bør stå alene. Fylkesmannen anbefaler Osen å drøfte sammenslåing enten nord mot Namdalen eller sør mot Fosen.

Kommer med nytt Fosen-råd

Fylkesmannen har foreløpig ikke tatt et tydelig standpunkt til hvor fort Fosen bør bli én kommune. I sitt fremlegg påpekte fylkesmann Brit Skjelbred at det pågår mange forskjellige prosesser på Fosen. Hun la vekt på at prosessen mellom Rissa og Leksvik må respekteres. Samtidig påpekte fylkesmannen at Fosen kan ende opp med flere midlertidige sammenslåinger, noe som heller ikke er heldig.

– Men vi kommer med et klart råd før nyttår om hvor fort Fosen bør bli én kommune. Frem mot årsskiftet vil vi følge de forskjellige prosessene på Fosen tett, og vi vil være i dialog med kommunene, sier fylkesmann Skjelbred til Fosna-Folket.

På kort sikt skisserte Fylkesmannen følgende alternativer for Fosen:

  • En tredeling av Fosen. Ørland og Bjugn som én kommune. Rissa og Leksvik som én kommune. Roan og Åfjord som én kommune.
  • En todeling av Fosen. Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan som én kommune. Rissa og Leksvik som én kommune.
  • Hele Fosen som én kommune også på kort sikt.

– Det er klokt at Fylkesmannen anbefaler at de prosessene som pågår på Fosen får fortsette videre, og at de samtidig har tanker om et samlet Fosen en gang i framtida. Det er også fint at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag anbefaler at Verrabotn går inn i Indre Fosen, sier Rissa-ordfører Ove Vollan (H), som også er leder i Fosen regionråd.

Håper på Roan

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) syntes også at Fylkesmannens tilrådning var fornuftig.

– Her viser Fylkesmannen stor demokratiforståelse. Det åpnes for at de demokratiske prosessene får gå videre. At Fylkesmannen foreslår Fosen som én kommune på sikt, kommer ikke som noen overraskelse. Det tror jeg de fleste Fosen-ordførerne har hatt i tankene, men det er bare så vanskelig å få til i en smell, mener han.

Etter at ørlendingene sa nei til sammenslåing med Bjugn i folkeavstemningen i mai, har Bjugn startet en prosess med Åfjord. Men Roan, som allerede har vedtak på å slå seg sammen med Åfjord, ønsker ikke å snakke med Bjugn. Roan kommunestyre har to ganger sagt nei til å ta med Bjugn inn i samtalene mellom Åfjord og Roan. Bjugn-ordfører Undertun har fortsatt et håp om at Roan snur.

– Dersom vi hadde fått lov til å snakke med Roan, så hadde de sett at vi har store tanker for Nord-Fosen, sier han.

Stortinget behandler

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i dag sendt sin tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Før nyttår, vil Fylkesmannen også sende sin endelige tilrådning vedrørende Fosen. Departementet vil trolig legge frem den store strukturmeldingen med forslag til ny kommune- og regionstruktur i hele landet før påske 2017. Stortinget har siste ord i saken, og vil sannsynligvis foreta den endelige behandlingen av kommunestrukturen før sommeren neste år.

%d bloggere liker dette: