Fv. 6312 Berfjorden – Invitasjon til åpent informasjonsmøte

Statens vegvesen har på oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune starta arbeid med å utarbeide reguleringsplan for tiltak på fv. 6312 (fv. 14) i Roan kommune. Vedtaket er gjort i fylkesutvalget i sak 218/17 og i fylkestinget sak 60/17.

Oppdraget som vegvesenet har fått går ut på å planlegge ett altnernativ, og det er tunnelløsning mellom Måvika og Ramsvika. To skredutsatte områder skal altså erstattes med nye tunneler. Fra Måvika til Berfjorden planlegges det en tunnel som blir omtrent 900 meter lang, arbeidstittel Måviktunnelen. Fra Jektvika til Ramsvika planlegges det en tunnel med lengde på omtrent 650 meter, arbeidstittel Berfjordtunnelen. Andre alternativer inngår ikke i oppdraget.

Statens vegvesen vil sammen med Roan kommune arrangere et åpent informasjonsmøte i Roanstua onsdag 21.mars 2018. Møtet starter kl. 18.00. Våre representanter vil først

gi en felles informasjon, deretter litt kaffe og til slutt muligheter for spørsmål etc. Flere av dere som er grunneiere har adresse i og rundt Trondheim. Vi vil tilby en åpen

kontordag i våre lokaler her i Statens hus torsdag 22. mars -18, Prinsensgt. 1, Trondheim. (Inngang i krysset Prinsensgt. og Erling Skakkes gt.) Det blir ingen felles informasjon der, men vi er til stede det meste av dagen slik at dere kan komme innom for en prat og med spørsmål etc. Vi blir å finne på et møterom ved resepsjonen i tidsrommet kl. 10 – 15.

%d bloggere liker dette: