FRILUFTSLIVETS ÅR 2015

Roan.kommune.no

Hele fem ordførere på Fosen skal ligge ute natt til 14. januar 2015. Da er det Kick off på Friluftslivets år.
Det er stor aktivitet på Fosen uansett, men det er noen aktiviteter i forbindelse med Friluftslivets år.

Nå har fem ordførere på Fosen sagt de skal sove ute natta mellom 13. og 14. januar. Det var Ove Vollan som var først ut og lovet at han skulle ta med seg sovepose og sove ute den natta. #jordnærlykkeisovepose Se mer her: Rissa Facebook Vibeke Stjern, Åfjord skal sove sammen med speiderne. Adressa.no  Men det er flere tøffinger på Fosen: Ordføreren i Roan; Jan Helge Grydeland, ordføreren i Ørland, Hallgeir Grøntvedt og den ferske ordføreren i Bjugn, Ogne Undertun, har også  tatt utfordringen.

Friluftslivets år ønsker å:
–Øke interessen for friluftsliv
–Øke bevisstheten om friluftslivets positive effekter for folkehelsen
–Øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv
–Få flere mennesker i aktivitet oftere
–Motivere til aktivitet med fokus på glede og naturopplevelse
–Bidra til økt rekruttering til friluftslivet over tid
–Øke kjennskapen til og bruken av nærmiljøet til friluftsaktivitet i hverdagen

Friluftsliv i nærmiljøet, fritidsfiske og kulturminner i naturen som opplevelsesverdi skal gis særlig oppmerksomhet gjennom året.

Friluftsliv i nærmiljøet vil løpe som en rød tråd gjennom hele året. Fokus på nærmiljøet vil gå igjen både i prosjektets sentrale kommunikasjon, synliggjøring av tilbud og aktiviteter og støtte av prosjekter. Fritidsfiske og kulturminner i naturen som opplevelsesverdi vil også bli gitt ekstra oppmerksomhet.

Åfjord: Ordfører ligger ute og noe arrangement rundt dette. Elevene ved Åfjordskolene skal også spise matpakke si ute den 13. januar. Åfjord Folkehelse oppfordrer alle innbyggere til ta lunchen ute denne dagen. Gjerne med bålkos og varmdrikke i friluft denne dagen. De har også opprettet en Facebooksiden som heter Friluftsliv Åfjord.(Friluftsliv Åfjord)
Der kommer det flere opplysninger etter hver. Følg siden. Barnas Turlag har også 2 arrangement i løpet av året. Datoer kommer senere.
Ørland: Ordfører ligger ute og noe arrangement rundt dette. Kommunen har mange aktiviteter ei hel uke i september, så de har ikke egne arrangement i januar.
Rissa :Ordfører ligger ute og noe arrangement rundt dette.  Kåring av kommunens mest attraktive friluftsområde med markering av vinneren på Miljødagen 5. juni
Arrangere konserter utendørs for eldre og pensjonister (Den kulturelle spaserstokken)
Bjugn: Ordfører ligger ute og noe arrangement rundt dette.   Barnas turlag har 2 turer i løpet av året. Datoer kommer senere. Gjølga Triatlon er i midten av juli
Roan: Ordfører ligger ute og noe arrangement rundt dette «Vis meg turen din» vil fortsette. Ansatte i Roan inviterer kollegaer med på «sin» tur.
Leksvik: «Våttan Opp» arrangeres av Leksvik IL i begynnelsen av Juli

Se egne annonser på arrangementene etter hvert.

Fosen Turlag har hvert år guidet turer på Fosen. De vil også invitere skoleklasser i Rissa til egne turer. De blir annonsert her etter hvert http://www.tt.no/

Se også på denne nettsiden. Mange fine turalternativer her. http://ut.no/finn/?q=fosen+

Turistforeningen

Friluftslivets år satser på NÆRTURENE. Det betyr at kommunene vil arrangere småturer i nærområdene. For å gjøre flere kjent og for å øke aktivitet.
Det kommer oversikt og datoer over disse senere.
Instagram: #FÅ15 #nattinaturen  #jordnærlykkeisovepose (Rissa)

Vi vet at:
-fysisk aktivitetsnivå i befolkningen går ned
-deltagelsen i friluftslivsaktiviteter er stabil/økende
-friluftsliv er den største og viktigste form for fysisk aktivitet
-friluftsliv er den klart mest foretrukne form for fysisk aktivitet
-besparelse for samfunnet ved at hele befolkningen er fysisk aktiv i minst 30 min per dag er beregnet til totalt 239 milliarder pr år!
-Attraktive areal til friluftsliv/fysisk aktivitet bør finnes innen 10 minutters gange fra boligen

GOD TUR!

%d bloggere liker dette: