Fosningene vil ha tre kommuner

Adressa.no

To av tre fosninger vil slå sammen kommunene på Fosen, men én storkommune er ikke førstevalget.

Fosen regionråd har bedt innbyggerne på Fosen om råd om fremtidig kommunestruktur. Svaret ble et rungende ja til kommunesammenslåing.

To av tre vil bli tre

I den største innbyggerundersøkelsen i Norge om kommunestruktur som nå er gjennomført på Fosen viser oppsiktsvekkende resultater. Det mener Geir Vinsand,faglig ansvarlig i NIVI Analyse, som har analysert resultatet.

– Det fremkommer en helt klar holdning fra innbyggerne som viser at to tredjedeler av alle spurte er positive til kommunesammenslåing. Dette er et svært overraskende resultatet også i nasjonal sammenheng, sier Vinsand.

Roan: Åfjord helt konge

Det mest oppsiktsvekkende er kanskje tallene for Roan, der politisk ledelse har uttalt at kommunen klarer seg utmerket alene. Der er politikerne ikke på bølgelengde med egne innbyggere.

Hele 81 prosent av de spurte fra Roan sier de vil slå seg sammen med en annen kommune, og her er det Åfjord som er førstevalget.

– Dette er det høyeste tallet for en sammenslåing som er målt noen gang. Ja, det er faktisk større flertall i Roan for kommunesammenslåing enn for monarkiet, mener Vinsand.

Bjugn ser mot Ørland

Men det er ikke bare i Roan politikerne er i utakt med befolkningen. Også i Bjugn kommune, som i februar i år sa nei til kommunesammenslåing med den politiske ledelsen klare nei-råd, er stemningen snudd.

Hele 70 prosent av bjugningene sier ja til å slå seg sammen, og ikke uventet peker de på naboen Ørland som den beste partneren.

Her møter bjugningene neppe motstand. Ørlendingene sa ja til samliv i februar og er enda klarere nå med hele 78 prosent for kommunesammenslåing.

– Undersøkelsen viser en betydelig endringsvilje i befolkningen på Fosen, sier Vinsand.

Osen vil til nord

I høst svarte 2000 fosninger på rundt ti spørsmål om alt fra om de ønsket å endre kommunestrukturen, til hvem de ville slå seg sammen med, tilhørighet til bosted og handlemønstre. Tallene blir presentert for rådmannsgruppen i de syv kommunene i ettermiddag.

– Tallene vil nok overraske mange, også politikerne, sier prosjektleder Harald Jensen i Fosen regionråd.

Undersøkelsen viser blant annet at seks av kommunene har en sterk fosentilhørighet og de føler seg som trøndere. Unntaket er Osen som orienterer seg klart i retning av Midtre-Namdal og Nord-Trøndelag.

Leksvik delt i Vanvikan

– Tilhørighetsanalysen viser også at Leksvik kommune er veldig delt mellom Leksvik og Vanvikan. Vanvikan føler seg som sørtrøndere og orienterer seg mot Rissa kommune, mens halvparten av de spurte i Leksvik ser mot nord, forklarer Vinsand.

Det er også undersøkt om noen ønsker grensejusteringer, men her er det få som foreslår dette. Bare 30 prosent av de spurte i Leksvik ønsker å dele kommunen melllom Vanvikan og Leksvik.

På spørsmålet om tilknytning til andre kommuners senter for handel og service, svarer flertallet på Fosen at de har stor tilhørighet til Trondheim, men nesten ingen slik tilknytning til de andre fosensentrene.

Riktignok svarer noen flere i Roan at de har mer tilknytning til Årnes, Vanvikan til Rissa og deler av Bjugn til Brekstad. Fosningene har med andre ord ingen klare sentrumsvalg på Fosen.

Utreder storkommune

Fosen regionråd vil nå presentere undersøkelsen for ordførerne, og det blir også utredet en modell for én Fosen-kommune, slik styret i regionrådet tidligere har bedt om.

– Dette blir en enkel utredning som skal danne grunnlag for det videre retningsvalget. Mandatet legger forøvrig til grunn at en slik storkommune må ivareta flere sentre på Fosen og gi en balansert fordeling av tjenestetilbudene, opplyser Jensen.

Basert på spørreundersøkelsen tyder nå alt på at Rissa og Leksvik vil fortsette med sin prosess for en felles kommune. Så gjenstår det å se om Bjugn og Ørland er moden for å gjenoppta forhandlingene, og om politikerne i Roan vil endre kurs slik innbyggerne anbefaler.

%d bloggere liker dette: