Fosenvegene starter planleggingen umiddelbart

Fosna-Folket.no

– En kurant sak å planlegge og gjennomføre, mener Knut Sundet.

Sør-Trøndelag fylkeskommune skal bruke 8,5 millioner kroner på planlegging av skredsikringstiltak i Åfjord og Roan. Dette for å posisjonere seg i kampen om statlige midler til rassikring.

– Fylkestinget har vedtatt at prosjektet skal planlegges og gjennomføres gjennom Fosenvegene. For Fosenvegene er dette en kurant sak å planlegge og gjennomføre. Vi tar gjerne denne oppgaven på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune, sier Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene AS.

Starter umiddelbart

Kostnadene dekkes av fylkeskommunen, opplyser Sundet.

– Når starter arbeidet?

– Planleggingsarbeidet vil bli igangsatt umiddelbart og Statens vegvesen rigger prosjektorganisasjonen for å kunne imøtekomme hurtig framdrift.

– Bompengeprosjektet blir ikke berørt

Den daglige lederen sier at dette er noe Fosenvegene har kapasitet til å gjennomføre.

– Vil dette gå utover deres primæroppgaver?
– Fosenvegprosjektene som ligger inne i bompengeprosjektet vil ikke bli berørt av dette. Framdrifta på disse er i rute og de skal ferdigstilles i tråd med vedtatt framdriftsplan, sier Sundet.

%d bloggere liker dette: