Fosenlinja blir dyrere

Adressa.no

Ett års utsettelse er ikke gratis, fastslår Statnett-sjefen.

Statnett var klar til å trykke på knappen og starte bygginge­n da Statkraft-styret 3. juni overraske­n­de sa nei til milliard­plan­e­ne på Trøndelagskyste­n.

Nå ligger bygginge­n av høyspentlin­ja til mellom fem og sju milliarde­r kroner an til å bli utsatt med nøyaktig ett år.

– Det er ikke gratis. Vi hadde jo alt klart. Nå må det gjøres noen tilpasnin­g­e­r fordi konseptet er litt endret. Det betyr økte kostnade­r, men innenfor rimeligh­ete­ns grenser, sier Statnett-sjef Auke Lont til Adressa.no.

Mindre i sør

Statnett har hele tida stilt som betingelse at det bygges minst 1000 megawatt (MW) vindkraft langs streknin­g­e­n, hvorav 600 MW skulle bygges på Fosen, og 400 MW i Snillfjo­rd og på Hitra. Avtalen Statkraft, NTE, Trøndere­ne­rgi, Agder Energi og Credit Suisse inngikk onsdag, innebære­r at minstekravet sør for fjorden senkes til 250 MW.

Det betyr at konsesjo­nsbetin­g­else­ne kanskje må justeres, ifølge Lont.

– Konsesjo­ne­n stiller en del krav som må være oppfylt. I den grad vi må gå utenfor disse kravene, må vi søke om det, påpeker han.

Utvidet fristen

Konsesjo­ne­n setter blant annet som krav at streknin­g­e­ne Namsos – Storheia (Åfjord) og Snillfjo­rd-Trollhei­m (Surnadal) står ferdige innen utgangen av 2020. Inntil nylig var det siste frist for at vindkraftut­by­g­ge­rne skulle få rett på subsidie­r gjennom det norsksve­ns­ke markedet for elsertifikate­r.

For få dager siden vedtok Storting­et å utvide fristen med ett år. Nå vil også Statnett søke om ett års forlengelse av byggefriste­n. Planen er å fatte en endelig investering­sbe­slutning i løpet av første kvartal 2016.

– Vi vil rigge oss til sånn at vi kan trykke på den samme knappen som vi skulle trykket på ved forrige styremøte, men med ett års forsinkelse, sier Lont.

Den siste biten av ledninge­n, som vil krysse Trondhei­msfjo­rde­n, skal stå ferdig innen 2028.

Lont medgir at han er skuffet over at det ikke blir byggestart i sommer, slik Statnett hadde planlagt, men er samtidig tilfreds med at det nå kan gå mot en løsning.

– Vår rolle er å legge til rette for utbygging av vindkraft i dette området. Det at vi nå går videre, betyr at vi har greid å fylle den rollen, sier han.

%d bloggere liker dette: