Fosen med bestingen og verstingen

Fosna-Folket.no
Rissa verst i ledighet – Roan best

Ledigheten i Sør-Trøndelag var ved utgangen av september lavere enn landet for øvrig.

Det melder NAV Sør-Trøndelag om. Nesten 4000 sørtrøndere var helt uten jobb ved månedsskiftet. Det er en økning på 387 personer fra samme tid i fjor. Ledigheten i fylket øker mer enn i landet, men ligger fortsatt under landsgjennomsnittet.

Verstingen
Rissa er verstingen, med den desidert høyest ledigheten i fylket med 191 personer, hvilket gir 5,7 prosent ledighet. NAV mener den kraftige økningen i all hovedsak skyldes permitteringer ved NorYards Fosen og lokale underleverandører.

Sammenlignet med samme tid i fjor er
det i Rissa en økning på hele 113 prosent.

Bestingen
Roan er den kommunen med lavest ledighet. Kun 0,4 prosent av arbeidsstyrken er helt uten jobb. Roan er også kommunen med størst nedgang i ledighet sammenlignet med fjoråret. På de neste plassene følger Snillfjord (1,4 prosent) og Hitra og Selbu, begge med 1,6 prosent.

Justert for sesongsvingninger holder ledigheten i fylket seg stabil. Den sesongjusterte ledigheten er nå på 2,5 prosent.

Færre i praksisplass
Ledigheten øker noe sammenlignet med forrige år. Samtidig ser man en nedgang på 17 prosent i antallet arbeidssøkere på tiltak. Ved utgangen av september var 469 personer i et arbeidsrettet tiltak, det er en nedgang på 99 personer fra i fjor. Bruttoledigheten i fylket, det vil si helt ledige og tiltaksdeltakere, ligger nå på 2,7 prosent.

– Noe av økning i ledighet kan forklares med en nedgang i antallet arbeidssøkere på tiltak. Med unntak av opplæring er det nedgang i alle tiltaksgrupper. Spesielt stor er nedgangen i antallet i arbeidspraksis, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

%d bloggere liker dette: