Fosen-kommune med lavest ledighet

Fosna-Folket.no
I april var arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag lavest i Osen kommune med 1,1 prosent. Roan kommune 1,6 prosent. 

Antallet ledige økte med 358 fra samme måned i 2014.

Nå er det 4 455 personer som er helt ledige i Sør-Trøndelag. Tilgangen på ledige stillinger er på samme nivå som fjoråret. Hittil i år er det lyst ut nesten 6 000 stillinger i fylket, opplyser NAV Sør-Trøndelag i en pressemelding publisert mandag.

Fall i oljeprisen

– Ikke uventet ser vi en betydelig ledighetsøkning blant ingeniører og sivilingeniører. Dette gjelder spesielt innenfor petroleum og geofag hvor ledigheten har økt med nesten 60 personer fra i fjor. Tar vi med antall permitterte er økningen på over 100 personer. Totalt sett er det rundt 230 helt ledige ingeniører innenfor oljesektoren i fylket. Vi ser også at ledigheten øker blant maskiningeniører. Fallet i oljeprisen og delvis reduserte investeringer i Nordsjøen har blant annet gitt seg utslag i økende ledighet blant oljeingeniører på grunn av redusert lete- og investeringsaktivitet, skriver NAV Sør-Trøndelag i en uttalelse.

Osen med lavest ledighet

Ni av fylkets kommuner har en ledighet på under to prosent. I april er ledigheten lavest i Osen med 1,1 prosent etterfulgt av Tydal med 1,3 prosent. Ingen av Fosen-kommunene ligger over gjennomsnittet for ledighet i Sør-Trøndelag, som var på 2,7 prosent.

April-tall for Fosen-kommunene i Sør-Trøndelag:
Osen, 1,1 prosent.
Roan: 1,6 prosent.
Åfjord: 1,8 prosent.
Bjugn: 2,2 prosent.
Ørland: 2,3 prosent.
Rissa: 2,7 prosent.

%d bloggere liker dette: