Fosen fikk over 45 millioner «innvandrerkroner»

Fosna-Folket.no

I fjor utgjorde innvandrerne 5,7 prosent av befolkninga i Fosen.

Det viser tall fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Fosen næringsregion

IMDi regner inn kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik inn i Fosen næringsregion. Sammenlignet med andre regioner, var Fosen helt på linje med Røros-regionen, og litt under Orkdalregionen og regionen Oppdal og Rennebu.

Høyest ligger Hitra/Frøya-regionen med 17, 7 prosent og Trondheimsregionen med 10,4 prosent.

Direkte til tall og statistikk over integreringen i Norge her!

IMDi utbetalte 45,3 millioner kroner i tilskudd til Fosen-kommunen i 2015 i direkte tilknytting til innvandring.

Fosen-kommunene

Ser vi på innvandrerdelen splittet ned på hver Fosen-kommune for 2015, gir dette følgende oversikt:

Roan: 7,8 prosent

Rissa: 7,6 prosent

Leksvik: 5,8 prosent

Ørland: 5,2 prosent

Bjugn: 5,1 prosent

Osen: 4,2 prosent

Åfjord: 3,7 prosent

Ikke overrasket

Ordfører Einar Eian (H) i Roan er ikke overrasket over at de har størst innvandrerandel i Fosen.

– Vi har næringsvirksomhet hvor det er en god del utenlandske arbeidere som er sysselsatt. En del av dette har vært sesongbetont, men det er langt mindre enn tidligere.

– Innvandrere har betydning for å opprettholde folketallet?

– Ja, det har det. Det har også innvirkning på å opprettholde elevtallet på skolene, sier Einar Eian.

Avhengig av de utenlandske arbeiderne

Lakseslakteriet Kråkøy Slakteri AS sør i kommunen, er av bedriftene som har en stor andel av utenlandske arbeidere.

– Vi er avhengig av de utenlandske arbeiderne, da det ikke har vært mulig å få nok hender i arbeid fra det norske arbeidsmarkedet. Spesielt når vi kjører med to skift, sier Ola Håvard Krogfjord ved slakteriet.

– Hvilke nasjonaliteter er det flest av, når det gjelder de utenlandske?

– Majoriteten kommer fra Polen, Latvia og Litauen.

– Blir endel fastboende i kommunen også?

– Ja, det er flere som har bosatt seg med familie i Roan, sier Krogfjord.

%d bloggere liker dette: