Forventer byggestart på storprosjektet i oktober

Fosna Folket +

Bildet viser dagens vei over Hellfjordåsen i Roan. Fra veibanen er det stupbratt ned i sjøen. Tunnelen vil gå gjennom fjellet bak dagens veibane