Forventer å være ut av ROBEK-lista i løpet av 2015

Fosna-Folket.no

Uventet inntekt gjennom grønne sertifikater i oppdrettsnæringen gjør at Roan-rådmannen forventer å få kommunen ut av ROBEK-lista innen kort tid. 

I sitt forslag til budsjett er imidlertid rådmann Roy Bjarne Hemmingsen langt ifra å friskmelde kommuneøkonomien.

«Roan kommunes økonomiske situasjon er preget av at det er brukt for mye penger tidligere år. Til tross for at vi i 2014 fikk en uventet inntekt gjennom grønne sertifikater innenfor oppdrettsnæringen, er ikke dette nok til at kommunens økonomi kan friskmeldes. Det vil imidlertid gjøre det lettere for oss og igjen få kontroll over egen økonomi ved at tidligere års merforbruk kan nedbetales slik at det kan forventes at vi strykes fra ROBEK-listen i løpet av 2015», skriver rådmannen.

Svært stram økonomi

Han påpeker at kommunens økonomi vil være svært stram så lenge dagens aktivitetsnivå opprettholdes.

«Det er også et faktum at kommunens låneandel er svært høy, og en ekstraordinær økonomisk «hestekur» er noe vi må igjennom til vi eventuelt mottar inntekter fra en utbygging av Fosen vindpark», skriver Hemmingsen i budsjettforslaget.

Vil øke avgifter

Rådmannen mener at totalbildet i kommunens økonomiske situasjon tilsier at utgifter i alle sektorer må reduseres. For at dagens tjenestetilbud for innbyggerne skal opprettholdes, mener Hemmingsen at inntektene må økes.

«Kommunestyret har tidligere vedtatt å utvide og skrive ut eiendomsskatt også på ordinære eiendommer og fritidseiendommer fra og med 2015. I tillegg vil en del gebyrer og avgifter økes med 3 prosent, samt at det intensiveres kontroll- og innkrevingsarbeidet på ulike felt», skriver rådmannen.

Mulig endring i skolestrukturen

Roan kommune har i dag tre skoler og tre barnehager. Et eget utvalg er i ferd med å se på skole- og barnehagestrukturen. Rapporten er ventet å foreligge i første kvartal neste år. Rådmannen skriver at eventuelle endringer i strukturen vil tre i kraft fra skoleåret 2015-2016.

Salg av tomter

Rådmannen foreslår å opprettholde aktivitetsnivået i helse- og velferdssektoren neste år. På investeringsbudsjettet har administrasjonen i Roan lagt til rette for salg av eiendommene Halsan 2 og 3, samt Tannlegegården i Doktorbakken på Bessaker. Rådmannen forslår at budsjett-forslaget vedtas i sin helhet.

%d bloggere liker dette: