Fortsatt unntak fra energikrav for laftede boligbygg og fritidsboliger

Regjeringen.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opprettholder unntak for laftede boligbygg og fritidsboliger.

– Vi lytter til næringen, og vil sikre at kompetansen som finnes i dag kan videreutvikles. Det oppnår vi best ved å videreføre praksisen med unntak fra energikravene for laftede boligbygg og fritidsboliger. Laftede bygg er i dag unntatt minstekrav om isolering av yttervegg i nye bygg. Vi vil opprettholde dette i de nye energikravene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Direktoratet for byggkvalitet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendt på høring forslag til nye energikrav for bygg. De nye kravene er en oppfølging av Klimaforliket i Stortinget, og dreier seg særlig om at nye bygg skal bli mer energieffektive.

Høringsrunden ble avsluttet i mai, og det har kommet inn flere innspill som har påpekt nettopp betydningen av å bevare norsk lafteteknikk for fremtiden. Ved å unnta laftede bygg fra enkelte av energikravene vil laftenæringen fortsatt ha gode vilkår for å stå i spissen for norsk laftetradisjon.

– Næringen er liten, men den er viktig, særlig for distriktene. Den forvalter en viktig del av vår kulturarv som svært få behersker. Hvis vi ikke passer godt nok på denne, forsvinner den. I en bærekraftsammenheng er det klart at det er viktig å ta vare på bygningsarven vår. Laft utgjør også mindre enn én prosent av nye bygg. Energibruken fra laftede bygg blir derfor svært liten, sier Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsministeren viser til at laftede boliger i dag er omfattet av noen minstekrav. – Fastsettelsen av disse kommer vi tilbake til i forbindelse med at energikravene blir endelig fastsatt, sier Sanner.

Fakta om laftenæringen

  • De 15 største laftebedriftene har om lag 170 ansatte og omsetter for 240 millioner kroner årlig. I tillegg er det anslått at mellom 100 og 120 mindre bedrifter driver med lafteaktivitet.
  • Årlig bygges det rundt 50 laftede helårsboliger i Norge, av rundt 28 000 boliger totalt. I tillegg bygges det om lag tusen laftede fritidsboliger i året, hvor nærmere hundre er større enn 150 kvm.
  • Laftede bygg er i dag unntatt minstekrav om isolering av yttervegg i nye bygg.
%d bloggere liker dette: