Fortroppen på plass

Fosna-Folket.no

Mandag begynte byggingen av Roan vindpark, ved at det aller første arbeidet med adkomstveiene tok til.

Roan vindpark er den første av vindparkene til Fosen Vind AS som bygges ut, etter at den store investeringsbeslutningen ble fattet i februar. Dette blir også den nest største parken som skal etableres i Fosen, nest etter Storheia vindpark i Åfjord og Bjugn.

Einarsdalen og Tostendalen

Entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord har fått oppdraget med adkomstveiene.

Det første som skal gjøres er å etablere adkomst til vindparkområdet fra Einarsdalen og Tostendalen.

– Denne delen av prosjektet er planlagt ferdigstilt i oktober 2016, forklarer byggeleder Halvor Haarstad i Statkraft.

Det er Statkraft som skal lede det store utbyggingsarbeidet på vegne av Fosen Vind. Alle husstander i Roan vil snart få tilsendt et informasjonsskriv om framdrifta.

– I tillegg har vi vært rundt om på dørene til de som bor nærmest anleggsområdet. Folk som vi snakker med er i all hovedsak positive, sier Haarstad.

Hovedbase på Reppkleiva

Det er mye av ren infrastruktur for anleggsarbeidet som først skal på plass. En hovedbase bestående av kontor-, utstyrs- og boligbrakker skal på plass på Reppkleiva ved fylkesvei 715. To mindre baser skal etableres like i selve anleggsområdet.

Syltern skal anlegge totalt 13 kilometer med adkomstveier.

– Den første biten i Einarsdalen ligger det vei, men ny vei må legges opp på den gamle for å gjøre den brukbar for større og lengre kjøretøyer. Ellers vil man den første tida drive rent hogstarbeid. Sprenging og nedknusing av fjell til bygging av vegene skal gjøres i veglinjene, sier Halvor Haarstad.

25 på det meste

– Hvor mange vil Syltern ha i virksomhet med dette prosjektet?

– Nå helt i starten blir det snakk om rundt ti mann. Etter hvert som vi får flere innganger å jobbe på, øker vi på med mer bemanning, sier Frank Syltern.

– Hvor mange vil dere ha i arbeid på det meste?

– Rundt 25 personer.

I nabolaget

Bjørn Egil By er en av veteranene i selskapet. Han har arbeidet med gravemaskiner rundt om på anlegg siden 1975. Men aldri har han fått jobbe så nært heimen som nå.

– Jeg bor ikke langt fra innkjørselen til anleggsområdet i Einarsdalen. Dette blir noe helt nytt, både for meg og kona, smiler Bjørn Egil By.

En 22kV kraftlinje i tillegg til telefonlinje må legges om i Einarsdalen. Dette arbeidet skal utføres av Telenor og TrønderEnergi Nett.

%d bloggere liker dette: