Foreslår å slå en strek over eiendomsskatten

Fosna-Folket.no

I Roan har formannskapet vedtatt at eiendomsskatt på privatboliger og fritidseiendommer ikke skal videreføres fra og med kommende år.

Dette var i trå med rådmannens forslag til vedtak i forbindelse med kommunens budsjett for 2018 og langtidsplanen 2018 – 2021.

Endelig avklaring 14. desember

Eiendomsskatten for verker og bruk og øvrige næringslokaler ble vedtatt videreført. Roan kommunestyre, som har endelig ord i saken, skal ha sin samling 14. desember.

Roan kommuestyre gjorde vedtak i 2014 om at generell eiendomsskatt skulle innføres. Det med bakgrunn i at dette skulle bidra til å rette opp den økonomiske situasjonen for kommunen.

Stor økning i hele landet

Ifølge tall fra SSB har både omfanget av og inntektene fra eiendomsskatt hatt en jevn økning fra 2007. Andelen kommuner med eiendomsskatt har økt fra 63,1 prosent i 2007 til 85,3 prosent i 2016.

Antallet kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen har mer enn firedoblet seg fra 55 i 2007 til 239 i 2016. Fra 2007 til 2015 hadde inntektene økt fra 5,6 milliarder til 11,1 milliarder kroner.

%d bloggere liker dette: