Foreslår å fjerne åttemeters-grense

NRK.no

Flytevest-påbudet i fritidsbåter bør fortsette og utvides. Det kommer fram i en fersk evalueringsrapport.

– Påbudet har vært virksomt i ett år, og det er for tidlig å påvise om det har påvirket antall dødsulykker fra fritidsbåt, heter det i rapporten.

Likevel konkluderes det med at flyteplaggpåbudet bør fortsette fordi det har ført til at flere bruker flytevester.

Ulykkestallene

Oxford Research i Kristiansand har laget evalueringen på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det er gjennomført intervjuer og innhentet informasjon fra 24 private og statlige instanser.

– Vi har anbefalt at åttemetersgrensen vurderes. Begrunnelsen som å innføre regelen handlet opprinnelig om ulykkesrisiko. Man antok at det var en markert forskjell mellom små båter og fartøy over åtte meter. Vi kan imidlertid ikke se at dette er dokumentert, sier Tor Egil Viblemo, faglig ansvarlig i Oxford Research

De siste ti årene har det hvert år skjedd om lag 30 dødsulykker med fritidsbåt. Samtidig bruker de aller fleste personer flyteutstyr. Antall dødsulykker har sunket betraktelig fra 1980 til i dag – til tross for at antall fritidsbåter har økt kraftig.

De fleste dødsulykkene skjer fra åpne motorbåter. Kantring og fall over bord er de to vanligste årsakene. Data fra de ti siste årene viser at 93 prosent av alle omkomne var menn.

Kunnskap

I båter over åtte meter og i båter som ligger i ro har det ikke vært påbudt å bruke flytevest.

Men mange ulykker skjer nettopp når båten ligger i ro – eller fra båt som er lengre enn åtte meter.

Ved mange dødsulykker ville ikke flyteutstyr kunne forhindret ulykken.

Faktorer som hastighet, antall personer i båten, geografi og værforhold kunne også ha vært aktuelt å vurdere når et påbud skulle utformes.

Oxford Research mener at dagens påbud ikke treffer så godt som ønskelig. De anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet å fremskaffe bedre kunnskap om årsakene til dødsulykkene fra fritidsbåt.

Åttemetersgrensen

Kritikken av påbudet har i stor grad gått på at det ikke omfatter fritidsbåter som er lengre enn åtte meter. De som intervjues i rapporten, mener avgrensningen er uhensiktsmessig og bør endres.

Oxford Research anbefaler at åttemetersgrensen fjernes slik at påbudet skal omfatte alle fritidsbåter – eller «båter inntil 24 meter i lengde som brukes utenfor næringsvirksomhet».

Drukner på fisketur

I dag er det ikke påbudt å bruke vest når båten ligger i ro, men det er et faktum at mange drukner på fisketur.

Ved aktiviteter som soling og bading er det ikke naturlig å ha på seg flyteutstyr. Men i forbindelse med fisking kan det oppstår farlige situasjoner.

Oxford Research anbefaler derfor Nærings- og fiskeridepartementet å vurdere om påbudet også bør omfatter situasjoner der båten ligger i ro og det samtidig er høy risiko for drukning.

%d bloggere liker dette: