Folkevekst i fem av sju Fosen-kommuner

Fosna-Folket.no

Fra inngangen til utgangen av 3. kvartal i år har Fosen-kommunene Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord og Leksvik økt folketallet. 

Statistisk sentralbyrås befolkningstall for utgangen av 3. kvartal ble nylig presentert.

Størst vekst i Bjugn

Tallene viser at Bjugn har hatt størst befolkningsvekst. Fra inngangen til utgangen av 3. kvartal i år har det blitt 39 nye bjugninger. Innbyggertallet i Bjugn er nå oppe i 4759.

Dermed har Bjugn større vekst enn naboen Ørland. I løpet av 3. kvartal i år har det blitt 23 nye ørlendinger. Kommunen har nå 5197 innbyggere.

Osen og Roan sliter

Åfjord og Leksvik har også brukbar vekst. Åfjord har fått 15 nye innbyggere, mens Leksvik kan skryte av 14 nye beboere i løpet av 3. kvartal. Rissa har økt folketallet fra 6638- til 6639 innbyggere.

De to minste kommunene målt i folketall, sliter imidlertid. Roan mistet 15 innbyggere i 3. kvartal. Befolkningen er nå nede i 965 innbyggere. Naboen Osen i nord har samme trend. I løpet av 3. kvartal forsvant 13 innbyggere. Befolkningen er nå nede i 978.

%d bloggere liker dette: