FOLKEAVSTEMMING OM KOMMUNEREFORMEN

Roan.kommune.no


Informasjon om gjennomføringen av folkeavstemmingen i Roan kommune.


Roan kommunestyre vedtok i sitt møte 17. mars 2016 at det skal avholdes rådgivende folkeavstemming mandag 30. mai 2016 i forbindelse med Kommunereformen.  

Stemmeberettiget er også unge født i år 2000 og eldre og bosatt i Roan kommune før avskjæringsdato 11- april 2016.

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING MANDAG 30. MAI 2016:

Vik-Bessaker krets, ved Vik-Bessaker skole kl. 10.00 – 17.00.

Brandsfjord krets, ved Brandsfjord skole kl. 10.00 – 17.00.

Roan krets, i Roanstua kl. 10.00 – 17.00.

Sør-Roan krets, ved Sør-Roan skole kl. 10.00 – 17.00.

FORHÅNDSSTEMMING:

Forhåndsstemming avholdes ved Roan kommunehus i følgende tidsrom:

Mandag 9. mai 2016 til og med fredag 27. mai 2016.

Åpningstider: Mandag – fredag fra kl. 09.00 – 15.00.

Lørdag 21. mai 2016 fra kl. 13.00 – 17.00.

Søndag 22. mai 2016 fra kl. 13.00 – 17.00.

Forhåndsstemming kan KUN skje i kommunen.

AMBULERENDE STEMMEGIVING:

Velgere som ikke kan forhåndsstemme på grunn av sykdom eller uførhet, der det er forhåndsstemming, eller i valglokalet 30. mai 2016, kan avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Dersom du ønsker å stemm hjemme må du henvende deg til Roan kommune, tlf. 72 51 00 00, og avtale tid om dette. Fristen er satt til senest innen fredag 20. mai 2016.

%d bloggere liker dette: