Fiskere frykter pengemakta

NRK.no

Mange langs kysten frykter store endringer i fiskerinæringen når det åpnes for at fiskeindustrien kan få eie kvoter. – Det er pengemakta som rår, sier fisker Bjørn Nordaune i Roan.

Det ligger an til store endringer i norsk fiskerinæring, noe som skaper frykt langs Trøndelagskysten. Lønnsomheten i næringen har lenge vært dårlig, og Stoltenberg-regjeringen oppnevnte et utvalg som foreslår at også fiskeindustrien kan eie fiskekvoter, og ikke bare aktive fiskere som i dag.

– Lønnsomhet for hvem?

– Det er store bedrifter som vil kjøpe opp kvoter, som vil tjene på dette. De vil posisjonere seg for å få tak i fiskeressursene, og det er pengemakta som rår, mener Bjørn Nordaune.

Nordaune lever av sjarkfiske, men frykter for framtida når lønnsomheten i næringen skal bedres.

– Men for hvem vil lønnsomheten bli bedre? Det blir i alle fall ikke for oss som bor langs kysten. Jeg tror det blir bare noen få aktører som snapper til seg fiskeressursene. Da er det dem som betaler mest som blir vinnerne, sier Nordaune til NRK.

Denne saken er ventet å bli et hett tema under Sjømatdagene på Hell i Stjørdal som starter tirsdag. Her vil aktører fra hele landet møtes.

Avhengig av kystnær flåte

I Trøndelag er både antall mottak og fiskere kraftig redusert de siste årene. Bjørn Nordaune i Roan leverer fangstene sine til mottaket Krifofisk i samme kommune. Mottaket er avhengig av en kystnær flåte som leverer råstoff hele året.

– Jeg er redd for at prisene på kvoter og fiskerettigheter vil skyte i været med en sånn fart at vi som er små aktører ikke har mulighet til å være med. Vi har rett og slett ikke kapital. Nå må vi få klare signaler slik at vi slipper å investere mer penger hvis det ikke er liv laga lenger. Jeg er veldig redd utviklingen i fiskerinæringen, sier daglig leder Jon Forfod ved Krifofisk.

– Vi må vel flytte til byen alle sammen, men er moder Norge tjent med det? Det tror ikke jeg, fortsetter han.

Forfod mener det er de store rederiene, med båter som er rene frysehotell, som vil vinne på dette. Han frykter det vil bli færre arbeidsplasser langs kysten, og at resultatet kan bli øde kystsamfunn.

– Forstår frykten

Professor Ragnar Tveterås har ledet utvalget som står bak forslagene, som skal bidra til å gjøre fiskerinæringa mer lønnsom. For utdanningsrevolusjonen har gjort distriktene til tapere.

Få nordmenn vil jobbe i fiskeindustrien. Derfor forsøker man å gjøre tilpasninger, som rammer de små som driver godt på en uheldig måte.

– Dette er en viktig politisk debatt som bør tas, og jeg forstår at mange er urolige. Det er mange lokalsamfunn som er under press og det har de vært i mange år. De har få fartøy og kanskje ett bruk. Jeg forstår engstelsen i lokalsamfunnet, fortsetter Tveterås.

%d bloggere liker dette: