– Firedeling er kroken på døra for ett Fosen

Fosna-Folket +

Ørland, Roan og Osen sa også nei, men i både Ørland og Roans vedtak er ikke døra helt låst for en fremtidig løsning med én Fosen-kommune