Fikk lovnader fra samferdselsministeren

Fosna-Folket.no

Tok opp bompenger og rassikring med ministeren.

Denne helga har Fremskrittspartiet landsmøte på Gardermoen. I delegasjonen fra Sør-Trøndelag er det tre fosninger. Det er Marthe Småvik fra Rissa, Liv Helen Strand fra Bjugn og Gunnar Singsaas fra Åfjord.

Bompenger

Fosenrepresentantene har tatt opp bompenger og rassikring med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

– Vi snakket med Solvik-Olsen om bompengesatsene på Fosenvegene, og så tok vi opp rassikring på fylkesvegene, og da spesielt på Stoksund-vegen og vegen ut til Roan. Han lovte at han skal gå grundig gjennomsatsene på bomringen i forbindelse med bompengereformen. Han er tydelig på at FrP ikke ønsker bompengefinansiering, men vi er avhengig av større oppslutning for å nå målet om 100 prosent bomfri veg. Han lovte også å se grundig på rassikringen av de nevnte vegene i Roan og Åfjord, sier Liv Helen Strand fra Bjugn FrP.

Godt representert

Med tre representanter er Fosen svært godt representert på FrP-landsmøtet, og Strand sier det er kort veg mellom regjeringen og lokalpolitikere i partiet.

– Vi føler oss godt ivaretatt. Solvik-Olsen sier det skal være kort veg mellom lokalpolitikere og regjeringen. Dermed vil det være en tett dialog om infrastruktur og kommunereform i tiden fremover. Det er viktige områder med tanke på den enorme utviklingen Fosen står ovenfor med tanke på det som skjer på Ørlandet med kampflybaseutbyggingen og den store vindkraftutbyggingen vi står foran, sier Strand.

Partiets førstekandidat ved fylkestingsvalget i Sør-Trøndelag, Lill Harriet Sandaune, tok opp temaet rassikring i sin landsmøtetale, forteller Strand.

%d bloggere liker dette: