FIBER TIL FOLKET

Roan.Kommune.no

Det er i gang arbeid med å få fiberkabel tilgjengelig for alle husstander på Vik og Bessaker.

På Vik vil det uansett bli lagt fiber, da dette området er med i et bredbåndsprosjekt finansiert av stat, fylke og kommune, se mer info her: https://www.stfk.no/no/Tjenester/naering_og_innovasjon/IKT-program/IKT-infrastruktur/ . For utbygging på Bessaker er vi avhenging av 60-70 % oppslutning fra husstandene for at det skal bli regningssvarende for utbygger, som er Rissa Kraftlag. Kontaktperson her er Jan Erik Lien, og han treffes på telefon 458 71517. Lokalt kan følgende personer kontaktes: Odd Arne Haugen, tel.9139 9681, Thore Erling Pettersen, tel.9174 3513 og Trygve H. Rullestad, tel. 4132 4892. Vi håper at både fastboende og hyttefolk benytter sjansen nå til å få moderne infrastruktur i bygda. Kontrakt ligger på kiosken hos Enka. Der kan du også lese i presentasjonen som Rissa Kraftlag holdt på informasjonsmøtet i grendahuset den 17.november. Pris for tilkobling er satt til kr. 13.990,-.Prosjektet er planlagt ferdig i oktober 2017.

Nedenfor finner du litt informasjon om fiber og dens muligheter:

Hva er fiber?

Fiberlinjer har svært høy kapasitet og kan overføre enorme mengder informasjon i langt høyere hastighet enn tradisjonelle bredbåndslinjer. Fiberlinjen har en kjerne av glass, og all data fraktes som lyssignaler. Fiber er fremtidens løsning for kommunikasjon, informasjon og underholdning i hjemmet. 

Det blir stadig viktigere å kunne flytte store datamengder raskere. Med fiberteknologi vil bredbånd, bredbåndstelefoni og TV leveres i én og samme kabel med høy hastighet. I dag sendes bredbånd som regel gjennom kobberkabler ved hjelp av strøm. Fiber sender signaler ved hjelp av lys, har svært høy kapasitet og kan overføre enorme informasjonsmengder i mye større hastighet enn tradisjonelle TV- og bredbåndskabler. Dette er ikke bare en mye raskere løsning enn dagens alternativ, men også sikrere og mer stabilt. Fiberteknologi vil revolusjonere måten vi kommuniserer og mottar informasjon på.

Fordelene med fiber

Sammenlignet med kobberkablene, vil fiberlinjen øke kvaliteten og stabiliteten både på bredbåndslinjen og på TV-signalene. Med fiber direkte inn i huset kan du motta digitale TV-sendinger, høyhastighetsinternett og bredbåndstelefoni gjennom samme fiberkabel. I praksis betyr dette at dere kan se forskjellige TV-kanaler på ulike fjernsyn i huset, samtidig som en i familien surfer på Internett eller sender de siste feriebildene elektronisk til venner og familie.

Infrastrukturen krever lite vedlikehold, og om kort tid vil det også bli mulig å benytte seg av tjenester og innhold som frem til nå ikke har vært mulig å tilby.

%d bloggere liker dette: