Fersk rapport: Behov for rensk og sikring

Fosna-Folket.no
– Målet er å komme i gang så raskt som mulig.

Det siste steinraset av en viss størrelse i Hellfjorden på fylkesvei 14 i Roan gikk 17. februar. I underkant av én måned tidligere raste en stein på omtrent ti kilo i frontruta til en bilist i samme område. I tillegg har det vært flere mindre steinsprang.

På oppdrag fra Statens vegvesen har ingeniørgeologer fra Rambøll undersøkt fjellsiden i rasutsatte Hellfjorden.

– Vi har fått en rapport som viser at det er behov for rensk av løse masser samt sikringsarbeid. Det er anbefalt at dette gjøres både i fjellsiden og i bergskjæringen, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør for veiavdelingen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

Solvi forklarer at sikringsarbeid i dette tilfellet blant betyr bolting og sikring med nett, og at rensking betyr fjerning av løse masser.

Har hentet inn tilbud
Avdelingsdirektøren forteller at Statens vegvesen har hatt ute en konkurranse hvor ulike entreprenører har kommet med tilbud.

– Tilbudene er ikke innhentet på bakgrunn av funnene. For å spare tid hentet vi inn tilbudene parallelt som fjellsiden ble kartlagt, forklarer Solvi.

Entreprenørenes tilbud omhandler blant annet timepris, pris per kubikk samt kostnader for nett og bolter.

Ikke satt av penger til sikringen
Anbefalingen fra Rambøll er at sikringsarbeidet gjennomføres i 2015.

– Målet er å komme i gang så raskt som mulig, sier Solvi, som forklarer at på denne tiden av året er det gunstig å gjøre slikt arbeid.

– Kan det bli oppstart innen én måned?

– Vi vet ikke når firmaene kan starte. Først må vi gå gjennom tilbudene vi har hentet inn.

Nå må Statens vegvesen regne om tilbudene fra entreprenørene slik at de tilpasses de aktuelle funnene i rapporten. Solvi sier at oppstartstidspunkt også avhenger av finansiering.

– Det er ikke satt av penger til dette i år, så vi må dekke kostnadene innefor budsjett. Dette betyr at noe annet må kuttes, opplyser Eva Solvi, som sier at Statens vegvesen også må be fylkeskommunen om klarsignal på at jobben skal utføres.

Veien kan stenges
Statens vegvesen mener resultatet fra kartleggingen er som forventet.

– Det er løse masser i fjellet, og det har vi visst hele tiden. Så langt har vi vurdert risikoen slik at det ikke er nødvendig å stenge veien. Det har heller ikke vært en spesiell utvikling den siste tiden, men nå har vi fått kartlagt eksakt hvilke områder vi bør renske og sikre.

Når renskingen finner sted blir det muligens nødvendig å stenge veien, som er eneste veistrekning til og fra Roan sentrum.

– Vi må se på hvordan dette skal utføres. Stenging kan bli nødvendig i forbindelse med renskejobben, for da faller det ned steiner. Vi må lage en plan samt vurdere tidspunkt for når dette vil skje, avslutter avdelingsdirektør Eva Solvi.

%d bloggere liker dette: