Ferdsel i utbyggingsområdet for vindparkene

Fosenvind.no

Skilt settes opp ved utfartsområder og stier som går inn i utbyggingsområdene.

Utbyggingsprosjektet tar helse, miljø og sikkerhet alvorlig, og vi har som mål å ferdigstille anleggene uten personskader av noe slag.

Det vil være sprengningsaktivitet og bruk av mye stort og tungt materiell gjennom utbyggingsperioden. Sprengningsarbeid tilsier en sikkerhetssone på 600 m. Utbyggingsområdene dekker store arealer og det vil variere hvor og når det er aktivitet gjennom byggeperioden. Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker vi derfor at det tas kontakt med byggeledelsen ved ferdsel i områdene.

%d bloggere liker dette: