Fem prøver under grenseverdien

Fosna-Folket.no

Mattilsynet bekrefter at samtlige prøver som er tatt etter utspylingen er under grenseverdien.

For snart tre uker siden ble det gjort funn av svært høye blyverdier i drikkevannet tilknyttet Sumstad vannverk i Roan kommune. Én av prøvene viste et resultat på 240 µg Pb/l (mikrogram per liter). Grenseverdien i drikkevannsforskriften er på 10 mikrogram per liter. Inkludert fritidsboliger er opp mot 50 husstander berørt.

Lovdata sier følgende om grenseverdier: «Ved overskridelse av grenseverdier skal det umiddelbart iverksettes tiltak for å avdekke årsaker til overskridelsene. Tilsynsmyndighetene skal varsles iht. de enkelte tiltakstyper.»

Siden blyfunnene har det blitt gjort mange prøver. Samtlige har vært over grenseverdien. Før helga gjennomførte kommunen full utspyling av både høydebassenget og ledningsnettet ved vannverket. På mandag ble det tatt nye prøver og nå har man fått svar.

– Alle prøvene som ble tatt etter utspylingen har vært under grenseverdien. Det kan se ut til at spylingen har gitt en positiv effekt, sier Jan Arild Røkke, seksjonssjef i Mattilsynet DK Innherred og Fosen.

Tre uten – to med

Totalt har det blitt tatt fem nye prøver, som Mattilsynet nå har for hånd.

– Tre av prøvene var helt uten bly. De to andre inneholdt 3,1 og 5,1 mikrogram bly per liter, sier Røkke.

Får fortsatt ikke drikke vannet

Selv om det tilsynelatende er oppløftene resultater, er Røkke klar på at situasjonen blir som før. Det betyr at det fortsatt frarådes på det sterkeste å drikke vannet.

– Vi er helt avhengig av å ta flere prøver. Prøvene viser at det fortsatt er bly i vannet, forteller seksjonssjefen.

%d bloggere liker dette: