Fellesnemnda gikk for Bjørnør

Fosna-Folket.no

Fellesnemnda for sammenslåingen av Åfjord og Roan kommuner vedtok torsdag at den nye kommunen skal hete Bjørnør.

Bjørnør vant avstemningen i fellesnemnda med 10 mot 8 stemmer. Tone Bårdli (Sp) fra Åfjord var den eneste Åfjord-politikeren som stemte for Bjørnør. Hennes stemme avgjorde derfor avstemningen. Roan og Åfjord har begge 9 medlemmer i fellesnemnda.

Fellesnemndas vedtak om Bjørnør som kommunenavn er å anse som en anbefaling. Saken skal endelig avgjøres i kommunestyrene til de to kommunene den 26. oktober. Om Åfjord går for Åfjord som kommunenavn, og Roan for Bjørnør, sendes saken til departementet. Kongen i statsråd har siste ord.

Flere navn forkastet

Det har i høst kommet inn en rekke forslag til hva den nye kommunen skal hete. Navn som Utro, Rå og Fosenfjord har blitt forkastet. Tre navn sto igjen da arbeidsgruppa for Roan og Åfjord skulle lage sin innstilling. Valget sto mellom Åfjord, Bjørnør og Nord-Fosen. Åfjord fikk flest stemmer i arbeidsgruppa, og innstillingen til møtet i fellesnemnda torsdag var dermed at den nye kommunen skulle hete Åfjord.

Forslag om Åfjord

Fosna-Folket intervjuet i forkant av torsdagens fellesnemnd-møte flere Roan-politikere som var kritiske til forslaget om Åfjord som kommunenavn.

– At man velger ett av navnene på to som skal slå seg sammen er ingen god start. Nord-Fosen er heller ikke noe godt forslag, så jeg vil stemme for Bjørnør, sa Ole Håvard Krogfjord (Sp) fra Roan før møtet.

Veien videre

I fellesnemndas første møte gikk altså et knepent flertall inn før Bjørnør som kommunenavn. Nå spørs det hvordan Åfjord-politikerne forholder seg til dette vedtaket når de skal behandle saken i kommunestyret. Det vil være svært overraskende om Roan kommunestyre skulle gå for noe annet enn Bjørnør. Dersom begge kommunestyrer velger Bjørnør, er saken grei. Men dersom Åfjord går for Åfjord som kommunenavn på nykommunen, kan det til slutt bli kongen i statsråd som må avgjøre saken.

Åfjord og Roan blir for øvrig én kommune fra 1. januar 2020.

%d bloggere liker dette: