Felles barnevernvakt

Fosna-Folket.no

Sju Fosen-kommuner vil kjøpe barnevakttjenester fra Trondheim kommune. 

Torsdag neste uke skal kommunestyret i Leksvik behandle saken om å kjøpe barnevakttjenester fra Trondheim kommune.

Rådmannens innstilling er som følger:

1. Det blir etablert et prosjekt for felles barnevernvakt for Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Leksvik og Rissa i form av kjøp av tjenester fra Trondheim kommune.

2. Vertskommunen (Rissa) får fullmakt til å inngå avtale med Trondheim kommune.

3. Ordningen trer i kraft så snart avtale med Trondheim kommune er inngått og tidligst fra 01.04.15.

Bakgrunnen for saken er at dagens ordning med barnevernvakt på Fosen utenfor vanlig arbeidstid ikke er tilfredsstillende nok.

%d bloggere liker dette: