Felles barnevernvakt opp til behandling

Fosna-Folket.no
Roan kommunestyre skal torsdag denne uka ta stilling til om kommunen skal inngå i et samarbeid om barnevernvakt.

Det opplyses i saksframlegget at fram til nå har leder i Fosen barneverntjeneste (FBVTJ) vært tilgjengelig ut over ordinær arbeidstid, inklusive helger og høytider for henvendelser som har gått via politiet, barnevernvakta i Trondheim og alarmtelefon for barn og unge.

Sårbart i dag
Ordningen krever at leder for FBVTJ er tilgjengelig til en hver tid, og er således svært sårbar samtidig som den gir store utfordringer i forhold til å skille mellom fritid og jobbrolle.

Det opplyses også at ordningen tilfredsstiller ikke tjenestens ønske om direkte tilgjengelig kompetanse for brukerne på Fosen ut over ordinær arbeidstid, ønske om alltid å kunne være to ved vurderingen i akutte hendelser og ei heller ikke tjenestens ønske om en tilstrekkelig profesjonell ordning.

Innstillingen
I rådmannens innstilling til vedtak blir det innstilt på at Roan slutter seg til et Fosen-samarbeid med kjøp av tjenester fra Trondheim.:

«1 . Det blir etablert et prosjekt for felles barnevernvakt for Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Leksvik og Rissa i form av kjøp av tjenester fra Trondheim kommune.

2. Vertskommunen Rissa får fullmakt til å inngå avtale med Trondheim kommune.

3. Ordningen trer i kraft så snart avtale med Trondheim kommune er inngått og tidligst fra 01.04.15.»

Møtet holdes i Roanstua torsdag kveld.

%d bloggere liker dette: