Feieavgift for fritidsboliger

Info til eiere av fritidsboliger i Roan kommune

Det tidligere kunngjort innføring av obligatorisk feiing og tilsyn av skorsteiner i fritidsboliger f.o.m. 2018.
Feieavgift for fritidsboliger vil bli krevd inn sammen med øvrige kommunale avgifter for 4.kvartal 2018.

Når det gjelder den praktiske utføringen av selve feiingen/tilsynet er det Fosen Brann- og redningstjeneste (FBRT) som utfører dette.

Det vises i den sammenheng til link til FBRTs informasjon om feiing i fritidsboliger.

http://fbrt.no/vis_dynamisk.asp?ID=101

 

ROAN KOMMUNE
Roald Terning Geir Ola Aune
Økonomikonsulent Sektorleder Teknisk, landbruk og miljø
Tlf. 72 51 00 00 Tlf. 72 51 00 15

%d bloggere liker dette: