Får trolig utsettelse fra Fylkesmannen

Fosna-Folket.no

Trekantdramaet på Fosen fortsetter. 

Fredag 1. juli gikk fristen for kommunene til å fatte vedtak om frivillig sammenslåing ut. Bjugn, som har vært på frierferd nordover til Åfjord og Roan etter at naboen Ørland sa nei i mai, har søkt om utsettelse til å fatte endelig vedtak.

Mer tid til dialog

Det bekrefter Alf-Petter Tenfjord, direktør for kommunal- og samordningsavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Åfjord og Roan har som kjent vedtatt å slå seg sammen, men var splittet i hvorvidt Bjugn også skal få ta del i fusjonen i sine respektive kommunestyremøter i juni. Åfjord sa ja, mens politikerne Roan valgte å avslå frieriet.

Forrige tirsdag kom Bjugn med et nytt fremstøt til Roan, og de har også sendt inn søknad til Fylkesmannen om utsettelse av vedtak fram til 1. oktober.

– Vi er innstilt på å innvilge søknaden. Det betyr at Bjugn får bruke litt mer tid på dialog og samtale med de kommunene de ønsker, forklarer Tenfjord.

Forlenger fristen

– Men vi er opptatt av at dette ikke skal gå på bekostning av det arbeidet Roan og Åfjord allerede har begynt på, sier Tenfjord.

I utgangspunktet er det nå Fylkesmennene som skal bruke tre måneder på å gi sine anbefalinger til kommunestruktur til regjeringen og Stortinget.

Bjugn fortsetter dermed sammenslåingsprosessen mens dette arbeidet pågår.

Statsråd Jan Tore Sanner ønsker imidlertid å tilrettelegge for at de kommunene som fatter vedtak etter 1. juli også skal omfattes av forslagene som legges fram til Stortinget våren 2017. Statsråden ønsker derfor at kommunene som trenger mer tid skal ha fattet sine vedtak innen årsskiftet 2016.

Signaler sendt

Hvorvidt forrige ukes frierbrev til Roan vil gi resultater gjenstår å se.

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) anser ikke slaget som tapt, og håper Roan-politikerne vil endre mening i løpet av sommeren og tidlig høst.

– Vi søkte om utsettelse for å se om det er mulig å få til en sammenslåing med Roan og Åfjord. Nå har vi sendt signaler nordover, men vi får ikke brukt utsettelsestiden fornuftig uten at Åfjord og Roan deltar i samtaler. Så det blir opp til dem.

Undertun sier han forstår skepsisen i Roan, men er samtidig optimistisk til at de skal få til en god dialog.

– Vi håper selvfølgelig at Roan ønsker å ha en samtale med oss, sier ordføreren.

%d bloggere liker dette: