Får trolig erstatning for vann under pari

Fosna-Folket.no

Fiskemottaket KriFo Fisk AS ved Roan havn, har søkt Roan kommune erstatning for at humus i vannet fra Roan vannverk har inneholdt større mengder humus.

To tilfeller av høye humus-verdier de siste tre årene ledet til at isproduksjon ble ødelagt hos KriFo Fisk.

17,5 tonn is tapt

25 containere med til sammen 17.5 tonn is gikk tapt. Verdien av dette var 21.000 kroner. Vask og desinfeksjon av anlegg er i tillegg stipulert til 4 000 kroner, slik at tapene totalt utgjør 25.000 kroner.

Humus finnes ifølge Wikipedia i større eller mindre grad i de fleste vannkilder, og vil gi vannet en farvetone fra svakt gulaktig til helt brun. Humus, som er kompliserte organiske molekyler og forbindelser som dannes når organisk materiale brytes ned i jorden, setter en svak smak av jord på vannet men skal være helt ufarlig å drikke. 

Formannskapet

Problemene med vannkvaliteten for den aktuelle perioden har overfor abonnentene blitt bøtt på med reduksjon i vannavgiften.

Førstkommende torsdag skal formannskapet i Roan avgjøre om Krifo Fisk skal få sin erstatning. I forslag til vedtak fra rådmann innstilles det for et ja på det spørsmålet:

«Roan kommune gir KriFo Fisk AS en erstatning på kr. 25 000,- for problemer med kvaliteten på tidligere vannleveranser fra Roan vannverk.»  

%d bloggere liker dette: