Får penger til campingplass

Fosna-Folket.no

– Dette tiltaket synes vi er spennende, så dette gikk vi inn for, sier Kristelig Folkepartis Per Bremnes.

Formannskapet, som er Roan kommunes næringsfondsstyre, gikk enstemmig inn for at Hepsø skulle få bevilgningen som saksbehandler hadde anbefalt. Hepsø søkte 22. november i fjor om tilskudd fra næringsfondet til bedriftsutvikling av ny campingplass på Bessaker.

– Dette er et positivt tiltak, sier Bremnes.
  

I startgropa
Finansieringsplanen hennes har totale kostnader på 96 000 kroner. Deriblant utgifter til eksterne rådgivere på 32 000 kroner og konsulenthjelp til 24 000 kroner. Det er også lagt inn egenarbeid, workshop og reiser i planen.   

– Jeg er bare i startfasen med planene mine ennå, forklarer Hepsø på telefon overfor Fosna-Folket.

Hun sier hun har et område i kikkerten som hun har tenkt å erverve med tanke på drifta. Ideen til å begynne med dette fikk hun på grunn av de mange turistene som kommer til Bessaker om sommeren.  Hun mener det er et udekt behov for et slikt tiltak på stedet.

Kostnader
Søkeren har vist til retningslinjene for tildeling av midler. Der står det mellom annet at næringsfondet blant annet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Det henvises også til at prosjekter som bidrar til å bedre kvinners og ungdoms sysselsettings muligheter skal være høgt prioritert. Likeså tiltak som stimulerer ungdom til å satse innen primærnæringene. Marie Hepsø er 23 år gammel, og faller således inn under flere av kategoriene det henvises til. Hepsø har tidligere ikke fått tilskudd fra næringsfondet.

Bedriftsutvikling
I sin innstilling anbefaler rådmannen at Roan Formannskap som næringsfondsstyre bevilger Marie Hepsø 75 prosent av totale kostnader eller inntil 72.000 kroner til bedriftsutvikling av ny campingplass på Bessaker. Tilskuddet står ved lag i 12 måneder fra tilsagnsdato, men kan forlenges etter særskilt søknad. Tilskuddet utbetales etter dokumentasjon fra revisor eller regnskapsfører og etter godkjenning fra rådmannen. Tilsagnet forutsettes tilbakebetalt dersom virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut av kommunen innen tre år fra tilsagnsdato.

%d bloggere liker dette: