Famler etter retningen

Fosna-Folket.no

Rissa og Leksvik holder stø kurs, mens resten av fosenkommunene vet ikke helt hvem de skal gå i kompaniskap med. 

Kommunereformen har stått på sakskartet til Fosen Regionråd på alle styremøter de siste årene. Dagens møte i Vanvikan var ikke noe unntak.

Rissa og Leksvik

– Vi er veldig godt fornøyd med det arbeidet som kommunene har gjort både internt og mot befolkningen. Fram mot sommeren håper vi alle har kommet fram til hvem man skal gå i forhandlinger om sammenslåing med. Vi stiller oss til disposisjon om det trengs, sa Alf-Peter Tennfjord fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Rissa og Leksvik har som kjent blitt enige om å snekre sammen en intensjonsavtale  med tanke på sammenslåing. Resten av fosenkommunene har ikke kommet så langt i arbeidet med å finne sammenslåingspartnere.

Kystkommune

– Vi er i en region hvor det er mange store oppgaver vi har jobbet med, for eksempel vindkraft, men vi har gjort det vi har blitt bedt om i kommunereformsaken. Nord Fosen-alternativet blir for lite. For oss er hele Fosen som en kommune førsteprioritet, men kystkommunealternativet med Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen er også en mulighet, sa ordfører Vibeke Stjern (Ap) i Åfjord.

– For oss har en sammenslåing med Bjugn førsteprioritet. Vi vet at Rissa og Leksvik er kommet langt. Hva gjør vi med det? Kystkommunealternativet er et godt alternativ, sa ørlandsordfører Halgeir Grøntvedt (Sp).

Kommunesenteret

For Roan er det viktig at det tidlig i en sammenslåingsprosess blir avklart hvor kommunesenteret i dren nye kommunen blir liggende.

– Det har stor betydning for oss om kommunesenteret blir liggende i Åfjord eller på Brekstad. Det er noe som bør bli avklart tidlig, sa ordfører Jan Helge Grydeland (Sp) og la til at rasutsatte veger og svømmeundervisning har tatt mye oppmerksomhet i Roan den siste tiden.

Kjøttvekta

– I Osen har vi diskutert kommunesammenslåing lenge. Vi samarbeider mot både Steinkjer, Namdalen og Fosen. Det gjør at vi har diskutert mange løsninger for sammenslåing, kanskje så mange som opp i mot ti forskjellige. Dersom vi skulle gå for kystkommunealternativet er det viktig for oss at det ikke er kjøttvekta som teller, men geografi. Også for oss i Osen er det viktig hvor kommunesenteret i en ny kommune blir. Åfjord er langt bedre enn Ørland, sa ordfører Jørn Nordmeland (V).

Bjugn var ikke representert på møtet i Vanvikan, da både ordfører og rådmann hadde meldt forfall.

Regionrådets rolle

Regionrådet har hatt en sentral rolle i arbeidet med ny kommunestruktur på Fosen. Den kan bli noe mindre nå. Ingen av ordførerne ser noe stort behov for assistanse derifra.

– Jeg ser ikke noen oppgaver regionrådet kan gjøre nå, sa Vibeke Stjern.

– Vi fem kystkommunene må komme i dialog så fort som mulig. Vi kan bruke regionrådet ved behov, og det er naturlig at en representant fra sekretariatet  er med i møtene våre, sa ørlandsordfører Halgeir Grøntvedt.

%d bloggere liker dette: