Årsmøte i 2023 blir 20.april

Styret har satt dato for årsmøtet i 2023. Det blir avholdt i kantina på Optimera i Ingvald Ystgaards veg 23, 7047 Trondheim 20.april kl. 18.00. Innkalling blir sendt ut rundt 20.mars på e-post. Saker fra medlemmene skal være innsendt 14 dager før møtet. Sakspapirer blir lagt ut på hjemmesiden i god tid. Saker kan sendes inn til liv_selfjord@hotmail.com

Styret

Når åpner tunellene i Berfjorden?

Vi lengst sør i Roan venter på og gleder oss til å få bruke de to nye tunellene i Berfjorden. Hytteforeninga har snakket med byggeleder i dag, og det er ikke fastsatt noen dato ennå. Grunnen er at testperioden har måttet utvides. Han sier at de regner med at det blir åpning i løpet av desember.

Fiber til folket!

Nei da, vi snakker ikke om grove knekkebrød, men annen slags fiber. På samarbeidsmøtet med Åfjord kommune 18.september ble det bekreftet at eiere av fritidseiendommer også vil få tilbud om å knytte seg fibernettet når det bygges ut. Vi vil tro at dette er en gledelig nyhet for hytteforeningas medlemmer. Mer info vil komme.

Samarbeidsmøte med Åfjord kommune

18.september skal 3 personer fra styret i hytteforeninga ha møte med Åfjord kommune. Vi har meldt følgende saker: Kommunale avgifter, Orientering om Roan Hytteforening, Orientering om organisasjonen Åfjord kommune, Orientering om fiberutbygging i Roansområdet, Orientering om «Mitt Åfjord», Orientering om Fosen renovasjon. Opplegg for kildesortering for hyttefolket?

Hvis noen av medlemmene har kommentarer til disse sakene, eller andre innspill, ta gjerne kontakt med styreleder Liv Ingegerd Selfjord på telefon 95263431.

Referat fra møtet vil bli lagt ut på denne sida etterhvert.

Informasjon fra årsmøtet 11.juli 2020

Årsmøtet ble avholdt i Roan ungdomshus med 15 frammøtte. Foreningas framtid etter kommunesammenslåinga ble drøftet. Vi fortsetter som Roan hytteforening, men endrer vedtektene slik at alle med fritidseiendom i Åfjord kommune kan bli medlem.

Ettersom mye av aktivitetene må skrinlegges i år vedtok årsmøtet å sette ned medlemskontingenten til kr 150,00 i 2020. Båtturen til Halten med MS Osenfjord utsettes til neste år. Det kom forslag om andre aktiviteter som styret skal arbeide videre med. Verving av nye medlemmer, samarbeid med Åfjord kommune og andre tema ble og drøftet.

Rigmor Sumstad og Turid J. Dahl ble valgt som styremedlemmer, og Joar Nilssen som nytt varamedlem.