Ett skritt nærmere giftemål i nye «Fosen kommune»

Fosna-Folket.no

Torsdagens kommunestyremøter i Bjugn og Åfjord endte begge i et rungende ja til en intensjonsavtale som tar sikte på å danne en ny kommune.

Det var med et overveldende flertall at politikerne i kommunestyret i Bjugn slo fast at de ønsker å gå videre med en sammenslåing med Åfjord. Intensjonsavtalen mellom Bjugn og Åfjord (og Roan) ble vedtatt med 20 stemmer.  

Bred enighet

Det var med andre ord kun en stemme kort fra å bli enstemmig vedtak – slik ordfører Ogne Undertun (Ap) og opposisjonsleder Einar Aaland (H) spådde på forhånd.

Til tross for bred politisk enighet om vedtaket var det likevel noe debatt rundt kommunens skjebne under møtet.

Tre av representantene, derav Per Odd Solberg fra Bygdelista, uttrykte skepsis til en sammenslåing med Åfjord og Roan. De pekte blant annet på motviljen Roan har vist så langt i prosessen og at de hadde vanskelig for å tro at Roan vil snu i saken.

Tilbake til Ørland

Per Odd Solberg gikk så langt at han fremmet forslag om å avslutte prosessen med Åfjord, og heller gå tilbake til Ørland om et mulig giftemål lengst sør på Fosen.

Forslaget hans fikk imidlertid lav oppslutning blant kommunestyremedlemmene, og kun Solberg stemte for.

Til tross for dette, ble det på grunn av Solbergs forslag debatt rundt hva som gikk galt i prosessen med Ørland.

Lys framtid

Her var ordfører Undertun klinkende klar på at han så ei langt lysere framtid sammen med Roan og Åfjord.
– Hvis vi snur oss den andre veien mot Åfjord møter vi en velordnet økonomi og samme skatter på verk og bruk. Vi kan få til målene vi har satt oss innen samferdsel og næring, sa Undertun.
– Jeg må si jeg blir litt forbausa over at noen kommunestyremedlemmer fortsatt er inne på sporet om sammenslåing med Ørland. Det har vi prøvd på i 20 år uten å lykkes, sa ordføreren.

– Fingrene av fatet

Ordføreren fikk støtte fra både opposisjonsleder Einar Aaland (H) og varaordfører Hans Eide (Sp).
– Geografien vil innlemme oss med Ørland dersom det blir tvang. Derfor er det viktig å påpeke at geografi ikke skaper utvikling. Det er råvarer som mat, hav og vind som skaper utvikling. Vi har de samme utfordringene og de samme interessene som Åfjord, framholdt Aaland.

På vegne av Høyre fremmet også Aaland forslag om et tilleggspunkt i intensjonsavtalen der de slår fast at det ikke ønskelig at flere kommuner inkluderes i prosessen som Åfjord, Bjugn og delvis Roan nå har gående.

– Det er et klart signal til Fylkesmannen om å holde fingrene av fatet, sa varaordfører Hans Eide som støttet forslaget i likhet med 19 andre kommunestyremedlemmer.

Ja i Åfjord

Åfjordingene hadde i likhet med bjugningene møte torsdag kveld, også her ga politikerne et klart «ja» til videre prosess.

Kun fem representanter stemte imot, og her var det ifølge ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern (Ap) først og fremst hensyn til Roan som veide tyngst.

Selv stemte hun for både intensjonsavtalen og tilleggspunktet om at ingen andre kommuner skal ta del i prosessen som nå pågår.Tilleggspunktet ble for øvrig enstemmig vedtatt.

– Jeg er fornøyd, og gleder meg veien videre. Jeg håper at de ser dette i Roan, og at vi kan sette oss rundt bordet og prate sammen, sier Stjern.

%d bloggere liker dette: