– Et puslespill må legges før vi er i gang

Fosna-Folket.no

Rasfarlige Hellfjorden skal ifølge Statens vegvesen sikres, men når arbeidet kan starte er foreløpig ikke spikret.

I en rapport utarbeidet av Rambøll anbefales sikringsarbeid og rensk av løse masser i Hellfjorden i Roan. Anmodningen går ut på ulike tiltak utsatte steder både i fjellsiden og i bergskjæringen.
Det var på oppdrag fra Statens vegvesen at ingeniørgeologene fra Rambøll undersøkte fjellsiden.
Må omprioritere

Ifølge Eva Solvi, avdelingsdirektør for veiavdelingen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag, betyr sikringsarbeidet blant annet bolting og sikring med nett.
– Dette arbeidet har vi ikke budsjettert med i år. Derfor må vi enten omprioritere og/eller få flere midler, sier Solvi til Fosna-Folket.
Skal lage liste

Avdelingsdirektøren forteller at Statens vegvesen har hentet inn priser fra ulike firmaer, slik at de kan vurdere hvem som er aktuelle for arbeidet. Før den tid skal Vegvesenet gå nøye gjennom Rambølls kartlegging for å finne ut hvilke tiltak som må prioriteres først.
– Det er et puslespill som må legges før vi er i gang.
Statens vegvesen skal nå lage en liste med forslag til tiltak samt et kostnadsestimat.
– Vi skal ta dette opp med fylkeskommunen så snart vi har lista klar, og bli enige om hva vi skal gjøre. Når vi får ja, går vi i forhandling med firmaene som har kommet best ut i priskonkurransen. Deretter blir vi enige om når jobben skal gjøres.
Ønsker å komme raskt i gang

Foreløpig er det umulig for avdelingsdirektøren å gi noe konkret svar på når entreprenørene kommer i gang med arbeidet.
– Vi ønsker å starte så raskt som mulig. Dette er den beste tiden å jobbe på. Det er få firma som driver med slikt risikofylt arbeid, så vi er helt avhengige av når dem har kapasitet og tid til å ta det. Jeg kan ikke si noe tidspunkt for oppstart. Målet er at vi får jobbet i vår og i sommer med dette, avslutter Eva Solvi.

%d bloggere liker dette: