– Et kraftig signal fra folket

Adressa.no

Ordfører Jan Helge Grydeland i Roan mener spørreundersøkelsen gir et klart signal til politikerne.

– At over 80 prosent av folket i Roan ønsker en større kommune kan bety et takk for sist fra innbyggerne. Min umiddelbare reaksjon er at flere mener vi ikke har lykkes med å få til noe alene. Da vil et senter mot Åfjord være et naturlig valg, mener Grydeland.

Han har selv argumenter for at Roan bør klare seg alene fordi kommunen blant annet får store inntekter fra eiendomsskatt på vindkraften.

Stor endringsvilje

– Vi kan jo frykte at disse pengene blir brukt utenfor Roan ved en sammenslåing.

At Roans innbyggere orienterer seg mot Åfjord overrasker ikke ordfører Vibeken Stjern i Åfjord kommune.

– Jeg er ikke så overrasket over resultatet. Undersøkelsen viser en svært stor endringsvilje blant folket på Fosen. Det er et godt utgangspunkt for oss. Vi vil fortsatt ufortrødent videre med et parallelt løp, det vil si å snakke med våre naboer og følge opplegget til regionrådet. Vi vil aunsett ha med åfjordingene i den videre prosessen, sier Stjern.

Osen-ordfører Jørn Nordmeland mener spørsmålet om tilhørigheten har modnet seg over tid etter folkeavstemningen i 2010 der osningene med svært knapt flertall sa nei til å bli nordtrøndere.

Naturlig å bli nordtrønder

– Jeg tror innbyggerne mener det blir unaturlig med et senter på sør-Fosen når avstanden til Steinkjer og Namsos er like lang som til Åfjord. Vi har også mye samkvem med kommunene i nord og da er det ikke unaturlig å tenke seg en orientering nordover, sier Nordmeland.

Ordfører Hallgeir Grøntvedt i Ørland har folkeavstemningen om sammenslåing med Bjugn friskt i minne. Han tror derfor at det ville vært enklere nå å få til storkommune for hele Fosen.

– Hvis det viser seg at folket ønsker andre alternativer, så er det greit med to eller tre større kommuner på Fosen, sier Grøntvedt.

I Rissa sier ordførerer Ove Vollan at undersøkelsen bekrefter signalene fra folkemøtene, nemlig at de fleste foretrekker en kommune for Rissa og Leksvik.

– Vi vil derfor følge vårt opplegg med de to kommunene videre, sier Vollan.

%d bloggere liker dette: