Er ikke hyttefolk velkommen til Åfjord?

Spørsmål til varaordfører i Åfjord Jon Husdal: 

ff201609a

Roan hytteforening skal ikke legge seg opp i hvilke kommuner Roan kommune slåes sammen med. Åfjord er geografisk sett ett naturlig valg. Men etter varaordfører Jon Husdal sin uttalelse til Fosna-Folket den 18. september kan vi kan ikke akkurat si at vi føler oss velkommen.

Husdal er etter eget utsagn vaksinert mot eiendomsskatt. Det er jo en god egenskap. Videre sier han at eiendomsskatt er en skjev beskatning som ikke tar hensyn til inntekt. Her er vi helt på linje. Vi vil også legge til at eiendomsskatt på hytter og hus er en trippelbeskatning siden en allerede har betalt skatt på inntekt og merverdiavgift på varer og tjenester i forbindelse med oppføring av boligen.

Men dersom kommuen kommer til ett punkt der de må innføre eiendomsskatt så ønsker Husdal at den ensidig skal gjelde for fritidsboliger. Men Husdal, du trenger ikke være velstående for å eie en hytte. De fleste som eier en hytte har gjennomsnittsinntekt. Noen får det i arv og noen bygger den selv med høy egeninnsats. Men felles for alle som eier ferie- og fritidsbolig er deres kjærlighet til stedet der hytta er.

Husdal begrunner at kun fritidsboliger bør beskattes med utsagnet: «kommunen har utgifter forbundet med fritidsboliger».
Roan hytteforening stiller seg undrende til hvilke utgifter kommunen har med fritidsboliger som ikke blir dekket inn. Oss bekjent så betales det avgift for vann og avløp, slam, kloakk og renovasjon. Selvsagt betales det også gebyr for igangsetting av tiltak. Så hvilke utgifter er det Husdal tenker på? Ja visst er det slik at kommunen er pliktig til å gi helsetilbud til alle som til en hver tid oppholder seg i kommunen. Men det er ikke slik at kommunen bemanner opp tilbudet om sommeren når det er høysesong for hyttefolket. Ansatte i kommuen skal også ha ferie, så da blir tilbudet fra kommunen innen helse og andre kommunale tjenester midlertidig bygget ned.

I Roan kommune, og øvrige kommuner som har innført eiendomsskatt, beskattes fritidsboliger mer enn eneboliger fordi kommunen legger markedspris til grunn for beregning av skatt. Dette er lovlig etter regelverket, men Roan hytteforening mener det bidrar til skjev beskatning når enheter med samme størrelse, og tilsvarende plassering skattes ulikt.

Jon Husdal er klar på at innføring av eiendomskatt på privat eiendom er absolutt siste utvei hvis kommunen sliter med økonomien. Dersom det virkelig er slik at Husdal ønsker ensidig beskatning av fritidsboliger, så sender han et tydelig signal om at hyttefolk ikke er ønsket i kommunen hans. Det synes vi er sterkt beklagelig siden hyttefolk ikke bare bidrar med omsetning i kommunen de har hytte, men de deltar også i lokale arrangement og er en ressurs som lokalmiljøet og kommunen kan dra nytte av.

Roan hytteforening gjennomførte i 2015 en spørreundersøkelse blant våre medlemmer for å avdekke den økonomiske betydningen hyttefolket har for Roan kommune. Vår undersøkelse viste at hyttefolket legger igjen nesten kr 12 mill i dagligvarer og kr 6,5 mill i byggvarer. Dette samsvarer med tilsvarende undersøkelser fra andre steder i landet. Undersøkelsen ligger tilgjengelig på vår nettside. Når vi snakker med handelsbedriftene i Roan så bekrefter de at det hadde vært svært vanskelig å drive butikk uten hyttefolket. Hyttefolket utgjøre et viktig bidrag for å opprettholde butikkene for de fastboende. I tillegg vet vi, uten å kunne tallfeste det, at Roan har handelslekkasje til Åfjord. Erfaringsmessig er det mange av hyttefolket som fredag ettermiddag på vei til hytta stopper i Åfjord for å handle noe av det de trenger til helga. Indirekte tjener vertskommunen penger på hyttefolket via sikring av arbeidsplasser og skatt på inntekt.

Til slutt skal det nevnes at vi er enig med Husdal om at eiendomskatt bør skrives ut lokalt i kommunen det gjelder. Vi stiller oss ikke bak forslaget fra regjeringen om at staten skal overta innkreving av eiendomsskatt.

Styret i Roan hytteforening

%d bloggere liker dette: