– Er det jeg som forårsaker ustabilitet?

Fosna-Folket.no

Knut Kristiansen reagerer på ordlyden i vedtaket fra Roan formannskap vedrørende aksjene i Roan Bryggedrift AS.

– Selskapet Roan Bryggedrift AS ble etablert ved Roan havn i 1998, sier Knut Kristiansen.

Tre deleiere

I dag er det tre deleiere fordelt på totalt 485 aksjer pålydende 1.000 kroner. Roan kommune eier 215 av aksjene, mens de øvrige er fordelt på Knut Kristiansen med 142 aksjer og Steinar Eian med 128 aksjer.

I vurderingen av saken ble det opplyst om kommunens tilstedeværelse ved Roan havn har vært ønsket av flere av brukerne av havna. Rådmannen innstilte på at kommunen fortsatt beholder sin aksjeandel, med følgende innstilling til vedtak til tirsdagens møte:

«Roan kommune vedtar å ikke selge hele, eller deler av sin aksjepost i Roan Bryggedrift AS til Knut Kristiansen.

Kommunen ønsker å fortsatt være en stabilisator for det til enhver tid eksisterende næringsliv knyttet opp mot Roan havn.»

 Saken ble vedtatt som innstilt.

– Muntlig avtale

– Er det jeg som forårsaker ustabilitet i havna? Det er jeg som har stått bak initiativene til både Krifo Fisk og senere Roan Bryggedrift AS, som dette gjelder. Årsaken til at vi i 1998 ønsket kommunen inn på eiersida, var som en trygghet i oppstartsfasen. Vi hadde en muntlig avtale med daværende ordfører om at vi senere skulle få kjøpe tilbake postene som kommunen kjøpte, framholder Knut Kristiansen overfor Fosna-Folket.

– Hvorfor er det viktig?

– For å få en større råderett over firmaet som vi har utviklet. Skulle det komme til salg en dag, er det kommunen som vil tjene rått på det. Jeg mener jeg har bidratt med mitt i mange år med utviklingen ved havna, og synes det er rett og rimelig at jeg kan få kjøpe de aksjene. Jeg har ventet i tre år på et svar på min forespørsel, og så får jeg dette tilbake, fortviler Knut Kristiansen.

Han legger til at han blant annet under makrellfiske-sesongen sysselsatte fem personer.

%d bloggere liker dette: