Enova-tilskudd også til hytteeiere som vil produsere solcellestrøm

Hytteavisen.no

Stadig flere hytteeiere har installert store solcelleanlegg, som ikke bare dekker mye av deres eget strømforbruk, men også gjør dem til selgere av overskuddsstrøm. Det har skjedd uten noen ENOVA-støtte. Men nå vil statsselskapet gi økonomisk støtte til hytteeiere som vil produsere mer strøm enn de selv bruker.

Her til lands er det bare eiere av helårsboliger som har hatt nytte av støtten til denne typen energitiltak. Sverige derimot har gjennom tilskuddsordninger i flere år oppmuntret også hytteeiere til å produsere strøm til eget bruk og selge overskuddsstrøm tilbake i nettet. En tilsvarende støtteordning har lenge vært etterlyst av hytteeiere også i Norge. Endelig åpner altså Enova for å gi tilskudd også til strømproduserende hytteeiere med inn til 28.500 kroner.

75 pst av hyttene er knyttet til el-nettet

Endringen omfatter også en rekke andre energitiltak, blant annet vannbåren varmepumpe og akkumulatortank.

– Av de 465 000 fritidsboligene i Norge er cirka 75 prosent knyttet til strømnettet. Samtidig stiller stadig flere tilnærmet samme krav til komfort på hytta som hjemme. I typiske hytteområder kan det skape utfordringer for det lokale strømnettet som ikke er dimensjonert for dette. Om flere hytteeiere gjennomfører energitiltak som avlaster nettet kan det bidra til å redusere belastningen, sier Gunnel Fottland som er utviklingssjef for energforsyning og sluttbruk i Enova.

– Hovedutfordringen i hytteområdene er ikke den totale energibruken, men at mange bruker mye strøm samtidig. Når de kommer på hytta fredag ettermiddag, skal den varmes opp, kanskje setter de også på induksjonskomfyren for å lage seg middag, og el-bilen på lading. Om det lokale strømnettet ikke tåler belastningen, får vi strømbrudd, sier Fottland.

Akkumulatortank

Det er ikke bare i hytteområder med begrenset nettkapasitet effektbruk blir en stor utfordring. På veien mot lavutslippssamfunnet vil vi bruke mer og mer elektrisitet. Med en akkumulatortank har boligeieren mulighet til for eksempel å slå av en varmepumpe i perioder uten at det går utover komforten.

– Når strømprisen i nær framtid trolig vil påvirkes av når på døgnet du bruker strømmen, og etter hvor mye du bruker på en gang, kan dette være et effektivt tiltak for å redusere strømregningen, forklarer Fottland. En akkumulatortank koster fra 10 000 kroner og oppover. Gjennom Enovatilskuddet kan du nå få tilbake 25 prosent av kostnadene, med en maksgrense på 5000 kroner

Gir tilskudd også i etterkant

Hytteeiere som allerede har satset på energiproduksjon på hytta, vil kunne søke om tilskudd i etterkant, men ikke lenger tilbake enn de siste 18 månedene.

Når hytteeieren er hjemme og hytta står ubrukt, ser Enova for seg at solcelleanlegget produserer strøm som sendes tilbake til det lokale energiverket. Noen kroner å tjene på anlegget vil det også være. Vanligvis betales spotpris for for denne typen strømleveranse.

Her kan du lese om Enovas støttetiltak for hytteeiere.

– Det forutsetter da at de blir plusskunder for det lokale nett- eller strømselskapet som for de som installerer solcelleanlegg i en helårsbolig, sier Fottland.

 

%d bloggere liker dette: