Enklere tilgang til Naturbase

Miljødirektoratet.no

I Naturbase har Miljødirektoratet samla kartfesta informasjon om natur- og friluftslivsområder. Nå får du enklere tilgang til de omfattende dataene, inkludert for kommuner og fylker.

Kartutsnitt av Naturbasen, Roan kommune
Kartutsnitt av Naturbasen, Roan kommune

Naturbase formidler viktig kunnskap for de som jobber med arealforvaltning, konsekvensutredninger og enkeltsaksbehandling. Kommuneplanleggere, tiltakshavere, konsulenter og beslutningsfattere er viktige målgrupper.

Naturbase er også nyttige for mange andre brukere. Her finner du informasjon om blant annet naturvernområder, viktige naturtyper, arter av nasjonal forvaltningsinteresse og statlig sikra friluftslivsområder.

Informative kart

De fleste brukerne forbinder Naturbase med kart, siden dette er en viktig kanal for å formidle forvaltningsrelevante data fra Miljødirektoratet og andre etater. Systemet består også av programvare for å laste ned data til bruk i kommunenes kartløsninger.

Systemet utvides regelmessig med data for nye tema, som kartlagte og verdsatte friluftslivsområder. Nye data legges fortløpende inn etter hvert som kommunene kartlegger sine arealer.

%d bloggere liker dette: