Endringssøknad nettanlegg i tilknytning til Storheia vindkraftverk

NVE.no

NVE har mottatt to søknader fra Fosen Vind DA og TrønderEnergi Nett AS for endringer av tidligere konsesjonsgitte nettanlegg i forbindelse med Storheia og Roan vindkraftverk i Åfjord og Roan kommuner.

Søknadene innebærer endringer av nettanleggene i Storheia vindkraftverk og Roan vindkraftverk og nettilknytningene av disse vindkraftverkene. Det søkes om endringer på 132 kV ledningen mellom Hubakken og Mørre og på 132 kV ledningen mellom Spannklumpen og Hofstad transformatorstasjon. Videre søkes det om bryterfelt og transformator i Åfjord transformatorstasjon og bryterfelt i Hofstad transformatorstasjon. Det søkes også om å øke transformatorytelsen i Straum transformatorstasjon og om å bortfalle konsesjonen på koblingsanlegget på Spannklumpen. Fosen Vind DA og TrønderEnergi Nett AS søker om konsesjon i medhold av energiloven.

%d bloggere liker dette: