ENDRING I REGLENE OM FORELDREBETALING BARNEHAGE FRA 1. MAI 2015

Roan.kommune.no

Fra 1. mai er maksprisen endret til kr 2.580 kroner.

Samtidig innføres det en ordning som skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. 

Formålet med ordningen er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehager. Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. 

Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke om det. Som dokumentasjon for inntekten sin, må de legge ved siste selvangivelse/ ligningsattest. Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for et barnehageår av gangen. Vedtak om redusert foreldrebetaling som fattes nå i mai, kan imidlertid vare ut barnehageåret 2015/2016, ettersom selvangivelsen for 2014 vil være grunnlaget for vedtaket både før og etter sommerferien. 

Ordningen gjelder for private og offentlige barnehager, ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet.   
Kommunen arbeider med utviklingen av et eget skjema med veileder for søknad om redusert foreldrebetaling, og regner med å ha denne på plass før neste barnehageår.  
De som ønsker å søke om redusert betaling for perioden mai – juli 2015, kan gjøre det i form av eget brev inkl. nødvendige vedlegg som sendes: postmottak@roan.kommune.no eller Roan kommune, 7180 Roan.      

%d bloggere liker dette: