Én av fire kvinner har ingen mening om vindkraftplanene

Fosna-Folket.no

Flere kvinner enn menn svarer vet ikke/har ingen mening på spørsmålet om hvordan de stiller seg til den planlagte vindkraftutbyggingen på Fosen.

I en meningsmåling utført av Norfakta på oppdrag av Fosna-Folket sier 52 prosent av fosningene at de er for den den planlagte vindkraftutbyggingen.

Flertall for

I undersøkelsen er et representantivt utvalg på 1450 av befolkningen de de syv kommunene på Fosen spurt.

Resultatet indikerer at et flertall håper at kraftselskapene beslutter å bygge de planlagte vindparkene. Det er ventet at kraftselskapene ved utgangen av denne måneden skal bestemme seg for å videreutvikle planene frem mot en ny investeringsbeslutning i 2016, eller å skinlegge planene nok en gang.

25 prosent svarer vet ikke

Ser man nærmere på tallene i undersøkelsen viser de at en større andel av mennene er positive til utbyggingen. 56 prosent sier at de er for den planlagte utbyggingen, mens 48 prosent av kvinnene sier det samme.

Omtrent like mange menn som kvinner sier likevel at de er mot vindkraftplanene. Det skyldes at kvinnene i større grad enn menn har svart at de ikke har en mening om vindkraftplanene. 25 prosent av kvinnene har svart vet ikke/har ingen mening i undersøkelsen.

Se sirkeldiagrammene på siden i artikkelen for å sammenligne selv.

Liten forskjell i alder

Norfaktas undersøkelse gjør det også mulig å sammenligne holdningene innenfor ulike aldersgrupper, men her er det liten forskjell i hvordan den eldre og den yngre delen av befolkning stiller seg til en vindkraftutbygging.

I aldersgruppen 30 år og yngre er det en noe større andel (35 prosent) som sier at de ikke vet eller har ikke en mening.

%d bloggere liker dette: