Ekstraordinær generalforsamling

Styret kalte inn til ekstraordinær generalforsamling torsdag 9/12 kl 20.00. Sted: Byåsen videregående skole.

Sak: Endring av vedtekter i hht Frivillighetsregisterloven § 6.

Styrets forslag var at Roan hytteforening av praktiske årsaker skal registreres i Frivillighetsregisteret. Brønnøysundregistrene har uttalt våre vedtekter ikke er i henhold til Frivillighetsloven § 6:  «Vedtekter som skal registreres i Frivillighetsregisteret skal minimum inneholde opplysninger om foreningens navn, formål, årsmøte, styre og valg av styre, vedteksendringer og opphør.»

I våre vedtekter har punktet om foreningens navn og opphør manglet. Punktet om vedteksendring har vært nevnt som en setning i en paragraf som omhandler flere element.

Styrets forslag til endringer slik at våre vedtekter er i samsvar med Frivillighetsregisterloven § 6:
A: § 1 endres til § 1.2, ellers uendret
B: Ny § 1.1 omhandler foreningens navn
C:§ 3 endres til § 3.1 og følgende setninger fjerner: «Vedtektsendring krever 2/3 flertall. Andre vedtak krever simpelt flertall.»
D: Ny § 3.2 omhandler endringer av vedtekter.
E: Ny § 6 omhandler oppløsning

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Det møtte tre medlemmer til møtet.

%d bloggere liker dette: